Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Theo daibieunhandan.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 58/BHXH-CSYT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017. Trong đó, tăng cường công tác giám định, kiểm tra, thẩm định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT và phòng, chống lạm dụng Quỹ BHYT.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2017, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cần xác định cụ thể số lượng các đối tượng chưa tham gia BHYT, đối tượng tiềm năng, đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp… từ đó đề ra giải pháp phù hợp để phát triển đối tượng.

Phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2017 theo hướng dẫn tại Công văn số 5198/BHXH-CSYT ngày 23/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2017.

Hàng ngày cơ quan BHXH các cấp cập nhật tình hình liên thông dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT khi người bệnh thanh toán ra viện.

Hàng quý cơ quan BHXH chủ động báo cáo với Tỉnh ủy, UBND về tình hình thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, nêu rõ tình hình bao phủ BHYT, cân đối Quỹ BHYT và những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT tại địa phương, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT.

Đồng thời cơ quan BHXH các tỉnh tăng cường phối hợp với sở y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân khám, chữa bệnh tăng, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định. Trường hợp phát hiện sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra theo quy chế phối hợp số 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXHVN ngày 6/5/2012 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an. Tăng cường công tác giám định, kiểm tra, thẩm định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT và phòng, chống lạm dụng Quỹ BHYT.

Tập trung vào các nội dung như: Phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh rà soát và thực hiện cải cách hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT, giảm phiền hà cho người bệnh, không để người bệnh phải chờ đợi lâu trong khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi cho người bệnh BHYT, không để người bệnh phải tự túc thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Chủ động kiểm tra, giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT và việc cung ứng dịch vụ y tế cho người bệnh BHYT. Phân tích, đánh giá tính hợp lý về cơ cấu chi phí và chỉ định điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chủ động, tham gia có hiệu quả vào toàn bộ các khâu của quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch giao ban, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định BHYT theo định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý một lần… BHXH Việt Nam yêu cầu các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp sửa đổi, bổ sung chính sách về BHYT cho phù hợp với tình hình thực tiễn.