Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thành lập Tổ đôn đốc phát triển đối tượng tham gia


Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành vừa ký quyết định thành lập Tổ đôn đốc phát triển người tham gia, thu, giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 2 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, ông Phạm Long Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm Tổ trưởng; bà Võ Thị Thanh Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu làm Tổ phó; 13 thành viên còn lại của Tổ đôn đốc là cán bộ quản lý Phòng Quản lý thu, Cấp sổ - thẻ và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố Long Khánh.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tháng 11/2022 (diễn ra sáng 2/11), Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, tính đến hết tháng 10/2022, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH đạt 48,4%, tham gia BHTN đạt 45,3%; tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT đạt 85%. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 81,2% kế hoạch; tổng số nợ chiếm 3% so với tổng số phải thu.

Để đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2022, trong 2 tháng còn lại, toàn ngành BHXH Đồng Nai còn phải phát triển thêm trên 93.000 người tham gia BHXH bắt buộc và BHTN, gần 29.000 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 215.000 người tham gia BHYT. Bên cạnh đó, còn phải thu trên 4.479 tỷ đồng; tích cực đôn đốc thu hồi nợ phấn đấu đến 31.12 giảm dưới 2,27% so với tổng số phải thu.

Giám đốc BHXH tỉnh cũng chỉ đạo Tổ đôn đốc đặc biệt lưu ý việc triển khai Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025. Thống kê đến ngày 31/10/2022, đã cấp 34.693 thẻ BHYT thuộc 8/9 nhóm người được thụ hưởng theo Nghị quyết. Do đó, cần rà soát và đẩy nhanh tiến độ để mọi người dân thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết được thụ hưởng chính sách BHYT.

Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, do đó, Giám đốc BHXH tỉnh đã ký quyết định thành lập Tổ đôn đốc và giao Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2022 mà BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân