Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính

PV.

“Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia bảo hiểm xã hội kết nối chia sẻ”.

Hệ thống đại lý BHXH, BHYT trên toàn quốc được mở rộng với trên 11.000 đại lý.
Hệ thống đại lý BHXH, BHYT trên toàn quốc được mở rộng với trên 11.000 đại lý.

Thông tin trên được ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết tại buổi làm việc về thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao với BHXH Việt Nam ngày 18/10/2018.

5 điểm sáng trong cải cách

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, BHXH là cột trụ rất quan trọng của quốc gia về an sinh xã hội và được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, đánh giá cao của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về 5 điểm sáng của Ngành:

Một là, BHXH là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH kết nối, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hệ thống CNTT của BHXH được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế, nhờ đó thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp đã giảm mạnh từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ; giảm từ 115 bộ TTHC xuống còn 28 bộ TTHC (năm 2011 là 263 bộ TTHC).

Hai là, ngành BHXH đã có nhiều giải pháp mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đến hết 9 tháng đầu năm 2018, cả nước có 14,34 triệu người tham gia BHXH, 82 triệu người người tham gia BHYT và 12 triệu người tham gia BHTN.

Ba là, công tác thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả, nhất là trong phát hiện, xử lý các đơn vị nợ đọng BHXH. Công tác thanh tra đã truy thu hiệu quả các đơn vị nợ BHXH, do đó tỷ lệ nợ BHXH giảm nhiều, hiện nay chỉ còn khoảng 2,9%.

Bốn là, công tác thực hiện chính sách BHYT có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt phát hiện kịp thời các vi phạm trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Hiện nay, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế giúp phát hiện kịp thời các bất thường, và cảnh báo cho các cơ sở KCB.

Năm là, hệ thống đại lý BHXH, BHYT trên toàn quốc được mở rộng với trên 11.000 đại lý trên cả nước.

Tiếp tục cải cách phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đánh giá ngành BHXH đã làm rất tốt công tác cải cách hành chính cũng như xây dựng được nền tảng CNTT vững chắc, tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, BHXH Việt Nam cần chú ý tới việc bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu. “Đây là dữ liệu của quốc gia, tài sản của đất nước, phải quản lý chặt chẽ hệ thống bảo mật, các hàng rào kỹ thuật”, nhấn mạnh điều này, ông Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng mong đợi ở ngành BHXH, cụ thể:

Thứ nhất, ngành BHXH đang triển khai tốt Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, phát huy kết quả đã đạt được thời gian tới, Ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết này, đặc biệt là về sắp xếp bộ máy, ứng dụng CNTT, cung cấp nhiều hơn nữa dịch vụ công trực tuyến với chất lượng tốt hơn.

Thứ hai, phát triển rộng hơn nữa đối tượng tham gia BHXH. Hiện nay, đã có 14,34 triệu người tham gia BHXH, tức là chỉ chiếm 27% số người trong độ tuổi lao động. Ngành BHXH có nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về lợi ích BHXH tự nguyện.

Thứ ba, cần tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tránh mất cân đối trong thu, chi BHYT.

Thứ tư, cần triển khai hiệu quả hơn nữa các giải pháp tốt để kiểm soát, giám sát tự động trong chi BHXH, BHYT, giảm tiêu cực, gian lận, trục lợi bảo hiểm.

Thứ năm, về thông tin cho rằng y tế tư nhân đang bị coi là yếu thế trong ký kết, thương thảo thanh toán BHYT với cơ quan BHXH. Do đó, BHXH cần cố gắng bảo đảm công khai, bình đẳng, minh bạch giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, giữa các bệnh nhân của các cơ sở này.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của Tổ công tác, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định, thời gian tới, Ngành sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tập trung vào việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giải quyết kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia… Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao phó.