Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

Lê Hà

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-BHXH và Quyết định số 976/QĐ-BHXH về quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"; “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia.

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện quy trình TTHC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí".
BHXH Việt Nam đã hoàn thiện quy trình TTHC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí".

Theo BHXH Việt Nam, sau thời gian triển khai thí điểm tại tỉnh Hà Nam và TP .Hà Nội, 2 nhóm DVC này sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, tiếp tục đem tới nhiều thuận tiện cho người dân.

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện quy trình TTHC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí", có hiệu lực từ ngày 15/6/2023 để sẵn sàng triển khai trên toàn quốc.

Theo quy định, trình tự thực hiện TTHC liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng DVC quốc gia thực hiện tại cơ quan BHXH đối với người chết thuộc các trường hợp như: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên; Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký khai tử cho các trường hợp trên có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng hoặc thuộc trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chuyển Trích lục khai tử trên Cổng DVC quốc gia thông qua phần mềm DVC liên thông đến cơ quan BHXH để cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc thủ tục thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với các trường hợp này theo quy định.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện quy trình TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi", có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 để sẵn sàng triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo đó, cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng DVC quốc gia.

Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm DVC liên thông, cơ quan BHXH sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định. Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ Phần mềm DVC liên thông.

Việc giải quyết liên thông điện tử đối với 2 nhóm TTHC “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng” mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 TTHC kèm theo.

Bên cạnh đó, lợi ích mang lại đối với ngành BHXH Việt Nam, 2 nhóm thủ tục hành chính trên còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.