VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới khi nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới khi nào?

Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là nhiệm vụ và trách nhiệm của chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều độc giả còn băn khoăn về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm này khi nào.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Công cụ quản lý nhân văn của các quốc gia

Quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thu lệ phí trước bạ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thực hiện ra sao?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong các trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định của Bộ Công an.

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định.

Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở tính phí bảo hiểm dẫn đến tăng, giảm các rủi ro được bảo hiểm.

Cũng theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm.

Mỗi xe cơ giới được cấp 1 giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại giấy chứng nhận bảo hiểm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM