VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đã giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp một lần

Đến hết tháng 4/2021, toàn quốc đã giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp một lần, tăng 70.534 người so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Internet.

Đã giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp một lần

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, số người đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn có chiều hướng gia tăng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Số liệ thống kê cho thấy, đến hết tháng 4/2021, toàn quốc đã giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp một lần, tăng 70.534 người so với cùng kỳ năm 2020.

Dịch Covid-19 tăng áp lực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Đổi mới toàn diện tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

Nhiều doanh nghiệp “lách luật” trong đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Báo động về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Số người giải quyết hưởng mới chế độ BHXH hàng tháng là 21.862 người, giảm so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân là do quy định về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ 01/01/2021.

Mặt khác, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động.

Bối cảnh đó đã gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH trong những tháng đầu năm 2021, đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 6/5/2021, số người tham gia BHXH đạt trên 16 triệu người (đạt 32,17% lực lượng lao động trong độ tuổi); trong đó, gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, giảm trên 81.000 người so với cuối năm 2020; trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, giảm trên 16.000 người so với hết năm 2020.

Toàn quốc có trên 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,44% dân số, giảm 220.000 người so với cuối năm 2020.

Đáng chú ý, mặc dù chỉ số phát triển đối tượng trong 4 tháng đầu năm 2021 chưa đạt như kỳ vọng, nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Số thu BHXH, BH thất nghiệp, BHYT tăng 7,55% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ nợ trên số phải thu giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả tích cực trên đạt được là do những tháng đầu năm 2021 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng giảm so với những tháng đầu năm 2020, do đó, hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp khởi sắc; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; tiền lương cho người lao động cũng tăng.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, trong những tháng còn lại của năm 2021, ngành BHXH Việt Nam cần phát triển thêm 956.127 người tham gia BHXH bắt buộc; 624.416 người tham gia BHXH tự nguyện; 980.264 người tham gia BH thất nghiệp và 2.627.864 người tham gia BHYT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM