VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đẩy mạnh đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đẩy mạnh đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế

Yên Bái, Quảng Ninh và Cần Thơ là ba địa phương được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam lựa chọn thực hiện thí điểm Đề án phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG).

Lợi ích của việc tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

8 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 114.091 tỷ đồng

Thời gian giải quyết BHXH một lần sau khi nghỉ việc

Đẩy mạnh vận động tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Thực hiện Công văn số 4768/BYT-KHTC ngày 8/9/2020 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 217/KH-STY, mới đây, tại Yên Bái, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã đồng chủ trì tổ chức đào tạo cho các đối tượng cán bộ quản lý, cán bộ nòng cốt tại cơ sở triển khai phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất và DRG.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn - cho biết, việc đổi mới phương thức thanh toán KCB BHYT đã trở thành mục tiêu chiến lược trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại Việt Nam, giúp bảo đảm quyền lợi hài hòa cũng như tổ chức thực hiện chính sách BHYT hiệu quả. Đổi mới phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất và DRG trong giai đoạn hiện nay không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Chính phủ, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, mà còn lan tỏa tới các đơn vị tổ chức thực hiện như: Sở Y tế, BHXH các tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Để triển khai hiệu phương thức mới này các địa phương, lãnh đạo BHXH tỉnh và Sở Y tế các đia phương phải thể hiện quyết tâm, ý trí chính trị tổ chức thực hiện nhằm đạt được 4 mục tiêu: Thay đổi được nhận thức từ cơ quan quản lý nhà nước trở xuống trong việc quản lý Quỹ KCB BHYT; đối với các bệnh viện thay đổi nhận thức sử dụng hiệu quả Quỹ KCB sao cho hợp lý, hiệu quả, đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; thay đổi hành vi, thấm nhuần trong mỗi cán bộ, y bác sĩ trong các cơ sở khám chữa bệnh và thay đổi hành vi đầu tư đúng hướng, nâng chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia BHYT, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các định hướng, chiến lược phát triển của hai ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội.

Theo đề nghị của ông Phạm Lương Sơn, sau chương trình đào tạo tại Yên Bái, nhóm chuyên gia, tổ kỹ thuật Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ phải hoàn thiện ngay dự thảo các văn bản, hoàn thiện hỗ trợ phần mềm và tiếp tục hỗ trợ Yên Bái trong việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất và DRG sao cho đạt hiêu quả nhất.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM