VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
“Điểm sáng” trong phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

“Điểm sáng” trong phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Xác định rõ mục tiêu của công tác bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên là “Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên cả nước đã tăng dần qua các năm. Đây là tín hiệu tích cực trong triển khai mục tiêu bảo phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh vận động tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Hà Nội đề nghị thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trực tuyến

Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tạo nền tảng vững chắc xây dựng an sinh bền vững

Đồng bộ các giải pháp để phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Tạo chuyển biến trong nhận thức

Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) để vừa bảo đảm thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, vừa góp phần đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân.

Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên đã có những chuyển biến tích cực.

Có thể kể tới những “điểm sáng” trong phát triển BHYT học sinh, sinh viên tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước như: Tại tỉnh Đồng Tháp, năm học 2019-2020, Tỉnh này có 97,33% tổng số học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trong đó, có 3 địa phương (huyện Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự và Thị xã Hồng Ngự) đã hoàn thành mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. 

Một minh chứng điển hình khác trong phát triển BHYT học sinh, sinh viên là tỉnh Lạng Sơn. Trong năm học 2019 - 2020, công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên tại Tỉnh này đạt được nhiều kết quả khả quan. Số liệu thông kê cho thấy, tổng số học sinh có thẻ BHYT trên địa bàn Tỉnh là 144.110 em, bằng 99,96%, tăng 1,7% so với năm học 2018 - 2019…

Hướng tới  bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Nhằm hướng tới bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, giao chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu phát triển BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

“Điểm sáng” trong phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - Ảnh 1

Trên cơ sở đó, BHXH các tỉnh, thành phố đã đưa ra các giải pháp đồng bộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại tỉnh Lạng Sơn, để  thực hiện tốt công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2020 - 2021, BHXH Tỉnh này tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn BHXH các huyện trong triển khai phát triển BHYT học sinh, sinh viên…

Hay như tại Phú Yên, để đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên trong toàn Tỉnh tham gia BHYT trong năm học 2020-2021, BHXH Tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng phối hợp các trường tổ chức các buổi đối thoại, tuyên truyền giải thích rõ cho sinh viên và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT…

Như vậy, với các giải pháp quyết liệt của ngành BHXH, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành và sự đồng thuận cao từ các nhà trường, phụ huynh, học sinh, sinh viên, hy vọng rằng, trong năm học 2020-2021, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên sẽ đạt 100% mục tiêu đề ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM