VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp được chủ động thiết kế giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp được chủ động thiết kế giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với đầy đủ thông tin theo quy định.

Ngày 15/1/2022, Thỏa thuận ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới có hiệu lực

Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ưu tiên chi hỗ trợ nhân đạo, hạn chế tổn thất và tuyên truyền, giáo dục

Liên quan đến vướng mắc của độc giả liên quan đến việc giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ghi là bảo hiểm tự nguyện, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, bảo hiểm bắt buộc là chế độ bảo hiểm mà mọi tổ chức cá nhân có liên quan phải được bảo hiểm nhằm mục đích an sinh xã hội và trong trường hợp này là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc với đầy đủ thông tin theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm thấy chủ xe cơ giới thường tham gia thêm một số loại hình bảo hiểm theo nhu cầu trong quá trình sử dụng xe cơ giới cho nên doanh nghiệp bảo hiểm thường kết hợp quyền lợi bảo hiểm tự nguyện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc để chủ xe dễ sử dụng, quản lý thay vì phải sử dụng nhiều Giấy chứng nhận bảo hiểm cho 1 xe tham gia bảo hiểm.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, việc kết hợp thêm loại hình bảo hiểm tự nguyện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm không được làm chủ xe nhầm lẫn về quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chủ xe có thể không tham gia bảo hiểm tự nguyện nếu không có nhu cầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM