VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Gần 80% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại y tế cơ sở

Khoảng 70% số lượt khám chữa bệnh BHYT được thực hiện tại y tế cơ sở.

Gần 80% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại y tế cơ sở

Hiện nay, cả nước có gần 80% người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại y tế cơ sở (tuyến huyện là 47%, tuyến xã là 33%). Khoảng 70% số lượt khám chữa bệnh BHYT được thực hiện tại y tế cơ sở (huyện 50%, xã 20%).

Triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Bảo đảm quản lý hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế

Từ 15/01/2019, áp dụng mức viện phí mới cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Việt Nam đi đầu dùng bảo hiểm y tế hỗ trợ dịch vụ điều trị HIV

Theo Bộ Y tế, cả nước có 11.083 trạm y tế xã với 49.544 giường bệnh, đảm bảo 100% xã có trạm y tế, trong đó gần 90% trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT. 90% số trạm y tế xã có bác sỹ làm việc; 95% số trạm y tế có bác sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 76% số trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 99% số thôn, bản, ấp có nhân viên y tế hoạt động.

Số lượng các dịch vụ thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật của Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã ngày càng tăng, một số đơn vị đã thực hiện được một số kỹ thuật của tuyến trên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu tại y tế cơ sở ngày càng được tăng cường, đáp ứng 70% nhu cầu chăm sóc sức khoẻ thông thường của nhân dân.

Bộ Y tế đã xây dựng và thực hiện mô hình 26 trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình tại 8 tỉnh, thành phố, trong đó có TP. Hà Nội.

Bộ Y tế cũng ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020 và tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân và các bệnh mạn tính, không lây nhiễm tại y tế xã, phường; triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM