VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Khoảng trên 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2018

Năm 2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đạt trên 14,7 triệu người. Nguồn: internet

Khoảng trên 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2018

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, ước tính trong năm 2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đạt trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi.

8 đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Xử lý hình sự tội phạm lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Loay hoay chờ hướng dẫn

Khẳng định sự khác biệt và vượt trội của bảo hiểm xã hội

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác bảo hiểm xã hội hiện nay

Không nhầm lần giữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Cũng theo BHXH Việt Nam, năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục có sự tăng trưởng và đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về Quỹ BHXH, Quỹ BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 332.000 tỷ đồng, bằng 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Điểm nổi bật, năm 2018, số nợ bảo hiểm đã giảm mạnh, bằng 1,7% số phải thu so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay.

Đạt được kết quả ấn tượng trên là do ngành BHXH đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Đẩy mạnh công tác truyền thông vận động tới từng đối tượng cụ thể; Tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống bưu điện, bảo hiểm PVI...; Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, đối thoại, thảo luận nhóm, tư vấn, phát tờ rơi… về chính sách BHXH, BHYT với người dân, người lao động tại doanh nghiệp hoặc cộng đồng dân cư.

Cùng với các giải pháp trên, cơ quan BHXH các cấp còn chú trọng  hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động và nhân dân; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; Chủ động phối hợp với ngành Kế hoạch - Đầu tư, Thuế… chia sẻ cơ sở dữ liệu để phân loại, vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM