VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ 1/10, Hà Nội thanh toán các chế độ Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

Từ ngày 1/10/2019, Hà Nội thực hiện thanh toán các chế độ Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Từ 1/10, Hà Nội thanh toán các chế độ Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 3984/UBND-KGVX về việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng cá nhân

Đẩy mạnh chi trả các chế độ an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng

BHXH Việt Nam thúc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua thanh toán không dùng tiền mặt

Theo đó, từ ngày 1/10/2019, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh  nghiệp tham gia BHXH thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho công chức, viên chức và người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

UBND TP. Hà Nội giao BHXH TP. Hà Nội, Bưu điện và Sở Lao động, Thương binh và xã hội tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại các điểm chi trả, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội yêu cầu NHNN chi nhánh Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH TP. Hà Nội chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và tại điểm chi trả.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại phải sắp xếp, bố trí khoảng cách, địa điểm thuận tiện để đặt các cây ATM cho phù hợp, giám sát được mọi hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho người hưởng khi đến nhận (rút tiền) các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Phương thức chi trả này góp phần đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM