Bảo Việt nằm trong top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

PV.

(Taichinh) - Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất được Forbes Việt Nam áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm thứ 3 liên tiếp. Nguồn: baoviet.com.vn
Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm thứ 3 liên tiếp. Nguồn: baoviet.com.vn

Forbes Việt Nam dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán của tất cả công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong năm tài khóa 2014.

Từ 700 ứng cử viên, qua các vòng xét duyệt theo những tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR), tỷ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2010-2014.

Ngoài ra, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, thương hiệu, chất lượng quản trị, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững…

Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm thứ 3 liên tiếp.

Tăng trưởng hiệu quả, ổn định qua các năm, đảm bảo lợi ích cổ đông

Năm 2014, Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng (tương đương 882.000 triệu USD), tăng trưởng 11,5% so với năm 2013.

Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu hợp nhất giai đoạn 2009-2014 (CAGR) của Bảo Việt đạt 12,5%. Tổng nguồn vốn hợp nhất năm 2014 đạt 47.568 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm có xu hướng tăng dần qua các năm, chiếm tỷ trọng 86,6% trong cơ cấu tổng nguồn vốn năm 2014.

Với nguồn dự phòng nghiệp vụ lớn nhất trên thị trường, Tập đoàn Bảo Việt và các Đơn vị thành viên cam kết đảm bảo quyền lợi vững chắc và lâu dài cho khách hàng.

Công ty Mẹ đạt doanh thu 1.340 tỷ đồng, CAGR giai đoạn 2009-2014 đạt 7,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.175 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.121 tỷ đồng, CAGR giai đoạn 2009-2014 đạt 6,8%.

Năm 2014, BVH có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (ROC) đạt 16,5%, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.648 đồng. Kể từ khi niêm yết, với sự tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực hoạt động, Bảo Việt luôn giữ vững cam kết với cổ đông, nhà đầu tư thông qua việc tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo lợi ích cổ đông và chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn định.

Từ ngày 25/6/2015, Bảo Việt sẽ dành 680,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm tài chính 2014 cho cổ đông.

Cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn, thanh khoản cao, phù hợp để đầu tư dài hạn

Hiện nay, cổ phiếu BVH là một trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường với giá trị vốn hóa đạt 24.000 tỷ đồng (tại ngày 27/4/2015).

Với kết quả kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tin minh bạch, khẳng định thông qua các giải thưởng uy tín

Với tư cách là công ty niêm yết được góp mặt đầy đủ trong các kỳ sàng lọc VN30, Tập đoàn luôn ý thức được trách nhiệm cần thực hiện tốt minh bạch thông tin tới nhà đầu tư qua nhiều kênh: website, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính theo hai chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)...

Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư.

Trong Báo cáo khảo sát về tính minh bạch của khu vực doanh nghiệp nhà nước được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố trong tháng 9/2013 , Tập đoàn Bảo Việt được đánh giá là doanh nghiệp nhà nước duy nhất công bố đầy đủ các nội dung trong phạm vi khảo sát.

Cũng trong năm 2013, 2014, Bảo Việt cũng được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 công ty tốt nhất thị trường chứng khoán. Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cũng được vinh danh với các giải thưởng cao tại các cuộc bình chọn trong nước và quốc tế.

Hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững thông qua việc cân bằng các mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường

Không chỉ chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với sứ mệnh của mình Bảo Việt đem lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng thông qua chiến lược phát triển bền vững – lấy mục tiêu kinh tế là trọng tâm, là cơ sở để thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường.

Tính đến nay, Bảo Việt đã đầu tư hơn 100 tỷ cho hoạt động cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng hướng tới phát triển cộng đồng bền vững.

Qua chặng đường 50 năm phát triển với vị thế là người tiên phong khai mở thị trường, Bảo Việt sẽ tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh, khai phá các lĩnh vực mới, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn để phân bổ và khai thác các nguồn lực một cách hiệu quả.

Cùng với niềm tin, sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, tư vấn viên sẽ tạo nên sức mạnh hợp lực toàn hệ thống, tạo đà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn cho Bảo Việt trên những chặng đường sắp tới.