BHXH Việt Nam: Nhiều giải pháp quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2019

N. Minh

Trong thời gian qua, cải cách hành chính được ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) xem là giải pháp quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao và tiến tới xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại theo đúng tinh thần Chính phủ điện tử. Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, năm 2019, ngành BHXH tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính (CCHC) với nhiều nội dung quan trọng.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kiểm tra hoạt động Trung tâm điều hành hệ thống CNTT.
Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kiểm tra hoạt động Trung tâm điều hành hệ thống CNTT.

Đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính

“BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia BHXH kết nối chia sẻ”.

Thông tin trên được ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết tại buổi làm việc về thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam (ngày 18/10/2018). 

Theo đó, công tác cải cách BHXH được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trên các lĩnh vực như: BHXH là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH kết nối, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hệ thống CNTT của BHXH được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế, nhờ đó thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp (DN) đã giảm mạnh từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ; giảm từ 115 bộ TTHC xuống còn 28 bộ TTHC (năm 2011 là 263 bộ TTHC)...

Theo đó, ngành BHXH đã có nhiều giải pháp mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Công tác thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả, nhất là trong phát hiện, xử lý các đơn vị nợ đọng BHXH. Công tác thanh tra đã truy thu hiệu quả các đơn vị nợ BHXH, do đó tỷ lệ nợ BHXH giảm nhiều, hiện nay chỉ còn khoảng 2,9%.

Công tác thực hiện chính sách BHYT có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt phát hiện kịp thời các vi phạm trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Hiện nay, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế giúp phát hiện kịp thời các bất thường, và cảnh báo cho các cơ sở KCB...

6 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2019

Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra, như: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với DN đạt mức ASEAN- 4; chỉ số mức độ hài lòng của người tham gia BHXH tăng lên trong từng giai đoạn, đạt mức 80% năm 2021 và tiến tới đạt 90% vào năm 2030, theo Thứ trưởng, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ngành; tăng cường ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch. Theo đó, ngành BHXH tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC năm 2019 như sau:

Thứ nhất, thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm TTHC trong các lĩnh vực của Ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, DN, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng TTĐT BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận...

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH”; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ ba, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành về hành chính phục vụ; thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ hằng năm; thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn Ngành đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Thứ tư, thực hiện CCHC mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc.

Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH...

Thứ năm, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH.

Khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại.

Thứ sáu, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra thực hiện CCHC, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong Ngành.../.