BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân năm 2020

Thu An

Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, cam kết thực hiện xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân theo tinh thần Nghị quyết số 20/NQ-TW nhằm phục vụ cho mục đích chuyên môn của cơ sở y tế cũng như trong quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ quan BHXH.

Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố đều nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.
Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố đều nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam bàn về công tác phối hợp triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân năm 2020, diễn ra ngày 13/5 vừa qua.

Cam kết xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử trong 3 tháng

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, hai ngành đã thống nhất, cơ sở dữ liệu (CSDL) hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được thực hiện tập trung và do BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm lưu trữ, đảm bảo an toàn an ninh mạng, cũng như tập trung CSDL tại Trung ương. Hai bên cũng cam kết thực hiện xây dựng CSDL hồ sơ sức khỏe điện tử trong vòng 3 tháng.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế rà soát các quy định pháp luật có liên quan, chi phí cần thiết cho hoạt động xây dựng, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử để báo cáo với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, Bộ Y tế có trách nhiệm sửa đổi lại kế hoạch, ban hành quy chế khai thác, bảo mật, sử dụng các dữ liệu này; có quy định rõ ràng, gắn trách nhiệm đối với người sử dụng, đó là các cơ sở y tế, BHXH các địa phương cũng như cá nhân bác sỹ…

Về sửa đổi các mẫu hồ sơ và các mẫu bệnh án mà Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành, Bộ này yêu cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc cập nhật danh sách, số lượng các phòng khám, các chuyên khoa khám bệnh, các bác sĩ tham gia khám chữa bệnh trong toàn tuyến… để phục vụ cho việc khám chữa bệnh BHYT cũng như quản lý hồ sơ sức khỏe. Đồng thời, ban hành quy định, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ cho mục đích quản lý sức khỏe và thanh toán BHYT.

Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố đều nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo báo cáo chưa đầy đủ, có khoảng 50% số tỉnh, thành đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ở các quy mô khác nhau, từ mô hình thí điểm ở một vài xã đến triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với BHXH Việt Nam, sẽ cung cấp CSDL về số lượng người, số lượng thẻ BHYT để cập nhật thông tin, liên thông dữ liệu và kết nối với Bộ Y tế. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) xây dựng, chỉnh sửa phần mềm, yêu cầu BHXH các địa phương triển khai thực hiện, mở rộng tài nguyên để lưu trữ dữ liệu...

Sẽ tổ chức tập huấn về hồ sơ sức khỏe điện tử cho 63 Sở Y tế trên cả nước

Đồng tình, ủng hộ đối với các nội dung triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử được Bộ Y tế đề xuất, Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cam kết ngành BHXH sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc  nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho rằng, hai bên cần thành lập nhóm kỹ thuật, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với từng nhóm vấn đề, để từ đó có phương án xử lý phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất như: Hạ tầng cơ sở, quản lý dữ liệu; xây dựng, ban hành quy chế, quy định đối với các cơ sở KCB trong việc liên thông, cung cấp dữ liệu…

Ông Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, tháng 6/2018, Cục Công nghệ thông tin đã khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và tổ chức nghiệm thu phần mềm vào tháng 12/2018. Tiếp đó, ngày 1/11/2019, Bộ Y tế đã họp Hội đồng thẩm định để thẩm định đối với phần mềm này. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Cục Công nghệ thông tin đã họp với các DN phần mềm để triển khai tại 8 tỉnh gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An, Phú Yên, Bình Dương, Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng và Phú Thọ.

Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố đều nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo báo cáo chưa đầy đủ, có khoảng 50% số tỉnh, thành đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ở các quy mô khác nhau, từ mô hình thí điểm ở một vài xã đến triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong năm 2020, Bộ Y tế sẽ tiến hành đào tạo, tập huấn về hồ sơ sức khỏe điện tử cho 63 Sở Y tế trên cả nước. Sau khi hoàn thành tập huấn, các cán bộ của Sở Y tế sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ y tế xã, phường và các bệnh viện trên địa bàn. Đồng thời, các tỉnh, thành cũng chủ động triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn, bảo đảm tới cuối năm 2020 có ít nhất 80% người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cụ thể, các bước triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm: Nâng cấp phần mềm hồ sơ sức khỏe cho các tỉnh; cài đặt phần mềm hồ sơ sức khỏe cho các cơ sở y tế; đào tạo, tập huấn cho các cán bộ y tế sử dụng phần mềm; tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn từ thông tin sức khỏe của người dân tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc từ thông tin trực tiếp của người dân.

Cùng với các nội dung trên,  để triển khai thành công hồ sơ sức khỏe điện tử cần tổ chức cập nhật thông tin trên phần mềm hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh; khai thác thông tin sức khỏe trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh về Trung tâm Dữ liệu Y tế quốc gia; duy trì hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử vận hành thông suốt 24/7.

Ngoài ra, các cơ quan hữu quan cần xây dựng chuẩn kết nối liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với các hệ thống thông tin y tế liên quan; xây dựng quy chế sử dụng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin hệ thống; thực hiện quy định về lập, cập nhật, khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng cơ chế tài chính để duy trì, vận hành hệ thống…