Nghị quyết số 28-NQ/TW:

Từng bước đưa chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), cả nước đã có 574.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gấp đôi so với năm 2018 và gấp 2 lần kết quả 10 năm thực hiện chính sách này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, đây là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực BHXH. Ngay khi vừa ban hành, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã được các chuyên gia trong nước, các chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đánh giá là có những nội dung cải cách chính sách BHXH tiến bộ, tiệm cận với các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trong các Công ước và Khuyến nghị của ILO.

Ngành BHXH đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 28- NQ/TW đề ra
Ngành BHXH đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 28- NQ/TW đề ra
 

Ông Trần Đình Liệu – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhận định, khi bắt đầu triển khai thực hiện, với việc hoàn thiện chính sách BHXH theo định hướng cải cách tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, chúng ta tin tưởng rằng sẽ tạo ra những đột phá mới, quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ ngày càng được bảo đảm tốt hơn.

Dù thời gian thực hiện chưa dài, song ghi nhận từ BHXH Việt Nam, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, giúp chính sách lan tỏa và từng bước đi vào cuộc sống. Đặc biệt, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã hoạch định một cách căn cơ mục tiêu phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế đến năm 2030, về dài hạn hướng đến bao phủ BHXH toàn dân; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó có nhiều nội dung cải cách cần được khẩn trương thể chế hóa và tổ chức triển khai sớm.

Được biết, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BHXH Việt Nam đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam về công tác theo dõi, giám sát tình hình hằng ngày để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế; từ đó có sự chỉ đạo và biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ngành BHXH đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để nhiều người dân hiểu và tích cực đăng ký tham gia. Đồng thời, mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu BHXH tự nguyện, có nhân viên đại lý thu trực tiếp tham gia tuyên truyền, tư vấn đến từng người dân. Đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ BHXH để tạo thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh sự chỉ đạo của Chính phủ và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, ngay từ đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ đó, đến hết năm 2019, toàn ngành đã vận động được gần 600.000 người tham gia, trong đó riêng năm 2019 phát triển mới được gần 300.000 người, bằng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện (từ năm 2008-2018).

Ông Trần Đình Liệu đánh giá, đây là nền tảng quan trọng để BHXH phấn đấu hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong Nghị quyết số 28-NQ/TW về tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện đạt 1% ngay trong năm 2020 chứ không phải đợi đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết. “Điều đó cho thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành BHXH cùng những giải pháp phù hợp, thì các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đều có thể đạt được”- ông Liệu nhấn mạnh.

Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH đến các năm 2021, 2025, 2030, tương ứng phải đạt bao phủ 35%, 45%, 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó, yêu cầu phát triển BHXH tự nguyện với mục tiêu phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; với BH thất nghiệp phải đạt 28%, 35%; 45% lực lượng lao động tương ứng đến các năm 2021, 2025, 2030.

Trong bối cảnh việc khai thác, mở rộng diện bao phủ tham gia BHXH còn rất nhiều khó khăn thì những mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra được lãnh đạo BHXH Việt Nam nhận định là những thách thức vô cùng lớn.

Nhận diện được thách thức phía trước, để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, theo ông Trần Đình Liệu, năm 2020 là năm bản lề quan trọng. BHXH Việt Nam xác định đây là năm tập trung cao độ để triển khai các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong đó đặc biệt quan tâm việc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH. Theo đó, ngành BHXH sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vững chắc hệ thống BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân.

Đặc biệt, cần phải đi vào từng nhiệm vụ cụ thể, từng chỉ tiêu cụ thể thì mới đạt được chỉ tiêu mà Trung ương đã đề ra. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cần phải được triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ cả trên phương diện xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an sinh lâu dài cho bản thân và gia đình mình, từ đó thúc đẩy mở rộng diện bao phủ, giảm số lượng người hưởng chế độ BHXH một lần…

"Toàn ngành BHXH phải chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 28-NQ/TW, tìm ra các giải pháp mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH. Từ đó, tạo được niềm tin của xã hội, nhất là của người dân, người lao động, khẳng định được hình ảnh, vị thế của ngành BHXH trong sự nghiệp an sinh xã hội"- ông Trần Đình Liệu nêu rõ.