Bị phạt nặng do không công bố thông tin và phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký

PV.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 134 vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt với tổng số tiền 350 triệu đồng do không công bố thông tin và phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với cơ quan quản lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPHC ngày 30/01/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 134 (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 134 bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này không công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021; Báo cáo thường niên năm 2020 và 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 134 với số tiền 250 triệu đồng theo quy định điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Được biết, Công ty đã thực hiện 01 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Bên cạnh chịu mức xử phạt trên, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 134 cũng phải chịu các biện pháp khắc phục hậu quả khác, bao gồm: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.