BIDV công bố kết quả định hạng tín nhiệm năm 2014 do Moody’s thực hiện

pv.

(Tài chính) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2014 vào ngày 22/09/2014.

BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời nhất tại Việt Nam với 57 năm xây dựng và phát triển. Nguồn: internet
BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời nhất tại Việt Nam với 57 năm xây dựng và phát triển. Nguồn: internet

Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2014 tiếp tục giữ nguyên so với lần nâng định hạng vào ngày 29/07/2014 vừa qua, với Triển vọng chung ở mức Ổn định. Cụ thể như sau:

• Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn: B1/B2

• Định hạng nhà phát hành dài hạn: B1

• Định hạng tài chính độc lập: E

• Triển vọng: Ổn định.

Moody’s cũng ghi nhận quy mô, quan hệ sở hữu của Chính phủ Việt Nam và tầm quan trọng của BIDV trong hệ thống ngân hàng. Năm 2014 là năm thứ 9 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (đơn vị đã định hạng tín nhiệm cho BIDV trong 5 năm vừa). Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời nhất tại Việt Nam với 57 năm xây dựng và phát triển. Tính đến 30/06/2014, tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, tổng tài sản của BIDV đạt trên 578 nghìn tỷ đồng và là ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn thứ 2 trên thị trường. Các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của BIDV như dự trữ bắt buộc, thanh khoản, an toàn vốn... đều thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, BIDV đang nỗ lực tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu, hướng tới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.