Kho bạc Nhà nước từng bước số hóa công tác kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước từng bước số hóa công tác kiểm soát chi

Thực hiện số hóa và chuyển đổi công tác kiểm soát chi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” dựa trên quản trị rủi ro là mục tiêu được đề cập tại Hội thảo “Kiểm soát chi tiêu dựa trên rủi ro và xây dựng khung kiểm soát chi tiêu hiện đại theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030” tổ chức ngày 20/10.
Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lĩnh vực ngân hàng

Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lĩnh vực ngân hàng

Bài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam với nghiên cứu từ mẫu của 20 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2010 – 2019. Phương pháp định lượng, dữ liệu thứ cấp sẽ được dùng để nghiên cứu và dữ liệu sẽ được xử lý, chạy hồi quy kiểm định trên phần mềm Stata.
Quản trị rủi ro tại các tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Quản trị rủi ro tại các tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể ví như một dòng chảy không ngừng và trong quá trình hoạt động đó luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro nhất định. Những rủi ro đó có thể là những rủi ro đã được dự liệu trước hoặc phát sinh bất ngờ. Nhưng dù có được dự liệu trước hay không thì rủi ro đều mang đến những hậu quả mà doanh nghiệp không mong muốn với các mức độ khác nhau. Do vậy quản trị rủi ro là mối quan tâm hàng đầu với các doanh nghiệp nói chung và với các tập đoàn kinh tế (TĐKT) nói riêng.
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động như giai đoạn hiện nay thì việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và quản trị rủi ro nhằm mục đích ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, KSNB và quản trị rủi ro có phải hai chức năng tách rời nhau hay không, hay giữa chúng có những điểm chung nhất định, bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề này.
Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế

Quá trình hoạt động của các tập đoàn kinh tế (TĐKT), dưới tác động của môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như rủi ro cạnh tranh, rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động, rủi ro vận hành… và không thể không nhắc đến rủi ro tài chính. Khi rủi ro tài chính phát sinh sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thất tài chính cho TĐKT. Bài viết này phân tích một số nội dung liên quan đến rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong các TĐKT cũng như phương thức để ngăn ngừa các rủi ro tài chính, hướng đến hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.
VN-Index khó vượt ngưỡng cản 1.200 điểm?

VN-Index khó vượt ngưỡng cản 1.200 điểm?

Chuyên gia chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng, chỉ nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức vừa phải khoảng 50% để quản trị rủi ro tài khoản.