BIDV tham gia cung cấp dịch vụ thu hộ phí sử dụng đường bộ

Phùng Tuấn

(Tài chính) Ngày 25/12/2012, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã ký Thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc cung cấp dịch vụ thu hộ phục vụ công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với tất cả các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

BIDV sẽ cung cấp dịch vụ thu hộ để phục vụ công tác thu phí sử dụng đường bộ
BIDV sẽ cung cấp dịch vụ thu hộ để phục vụ công tác thu phí sử dụng đường bộ

Theo đó, triển khai Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng phí đường bộ, bắt đầu từ ngày 01/01/2013 các chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ hàng tháng cho các Trung tâm đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, ngày 25/12/2012, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đã ký Thỏa thuận liên ngành với BIDV về việc cung cấp dịch vụ thu hộ phục vụ công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với tất cả các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay từ ngày đầu triển khai BIDV đã phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng kiểm Việt Nam hoàn tất công tác triển khai dịch vụ thu hộ đối với tất cả 109 đơn vị đăng kiểm trên cả nước với các dịch vụ như sau:

Dịch vụ thu hộ đa kênh: Vào cuối các ngày làm việc BIDV sẽ thực hiện thu tiền mặt tại tất cả các Trung tâm đăng kiểm. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo thuận tiện cho các chủ phương tiện trong việc nộp phí cũng như đảm bảo công tác an toàn kho quỹ cho các Trung tâm đăng kiểm, BIDV đã đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm thu phí với nhiều tính năng hiện đại phục vụ riêng cho các Trung tâm đăng kiểm, theo đó chủ phương tiện có thể sử dụng đa dạng tối đa các phương thức nộp phí như: thanh toán qua internet, ủy nhiệm chi, POS, nộp tiền mặt...

Dịch vụ điều chuyển vốn tự động/quản lý dòng tiền: BIDV đã hoàn thành tích hợp phần mềm trực tuyến theo dõi báo cáo thống kê kết quả thu phí sử dụng đường bộ giữa BIDV và Cục đăng kiểm Việt Nam phục vụ công tác đối chiếu số dư, báo cáo số liệu cho các cơ quan quản lý tại mọi thời điểm và điều chuyển tự động số tiền thu phí về tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước theo đúng tỷ lệ và thời gian quy định của pháp luật hiện hành. Hiện tại công tác thu phí sử dụng đường bộ đã được vận hành đồng bộ, bài bản và hiệu quả cao trên cả nước.

Với mạng lưới hoạt động 643 điểm giao dịch trên cả nước, BIDV sẵn sàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại phục vụ cho việc thu phí đường bộ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ phương tiện giao thông tham gia nộp phí cho các Cơ quan đăng kiểm. Đồng thời, Cơ quan đăng kiểm sẽ được BIDV hỗ trợ công tác thu hộ tiền mặt đảm bảo an toàn kho quỹ cũng như đảm bảo tiền phí sẽ được chuyển từ Cơ quan đăng kiểm về tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước theo đúng tỷ lệ, thời hạn quy định.