Nghị định 129/2016/NĐ-CP:

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN


Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

Nghị định gồm 6 điều, quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN  giai đoạn 2016 - 2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 129/2016/NĐ-CP.