Bình Định thu hút 9 dự án mới ngay từ đầu năm 2022

Theo Thành Vân/nhadautu.vn

Trung tâm xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định cho biết, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Bình Định đã thu hút 9 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

 Trung tâm xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định cho biết, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Bình Định đã thu hút 9 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: Zing.
Trung tâm xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định cho biết, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Bình Định đã thu hút 9 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: Zing.

Theo đó, có 7 dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp (Cụm Công nghiệp Tường Sơn, thị xã Hoài Nhơn; Cụm Công nghiệp Rẫy Ông Thơ, Cụm Công nghiệp Hóc Bợm, huyện Tây Sơn; Cụm Công nghiệp Gò Bùi, huyện An Lão) với tổng vốn đầu tư 40,52 tỷ đồng và 2 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 168,59 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, có 1 dự án thực hiện tăng vốn đầu tư là dự án Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn của Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam, tổng vốn tăng 710,84 tỷ đồng.

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định, khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ là động lực thu hút nhiều nhà đầu tư khác đầu tư tại tỉnh, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Để tăng cường thu hút và cải thiện môi trường đầu tư, ngày 1/1 vừa qua UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-SKHĐT ngày 28/01/2022 nhằm cụ thể chương trình công tác trọng tâm của Sở KH&ĐT Bình Định năm 2022.

Điều này khẳng định, tỉnh Bình Định hiện nay nỗ lực cao nhất trong công tác thu hút đầu tư, không ngừng đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy thu hút các dự án lớn, hình thành môi trường đầu tư kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Hưng Thịnh, FPT, LG, Thaco Trường Hải, Becamex IDC; KURZ, PNE (CHLB Đức)… 

Được biết, trong năm 2021, đối với thu hút đầu tư trong nước, toàn tỉnh Bình Định thu hút được 93 dự án đầu tư với tổng vốn thu hút trên 104.340 tỷ đồng (giảm 40% về số dự án, tăng 102,22% về tổng vốn thu hút đầu tư so với năm 2020).

Trong đó, có 66 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 95.461,22 tỷ đồng (22 dự án trong Cụm Công nghiệp, tổng vốn đầu tư 266,74 tỷ đồng); 27 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 8.878,97 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn tăng thêm 27.121,9 tỷ đồng. 

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, trong năm 2021, toàn tỉnh Bình Định thu hút 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 80,34 triệu USD (bằng số dự án và tăng 521,83% về vốn so với năm 2020).

Thực hiện 7 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 32,23 triệu USD và 8 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn 17,8 triệu USD. Thông báo chấm dứt 1 dự án là dự án Nhà máy may mặc Gold của Công ty CP Longmate Holdings.

Đến nay, lũy kế cả tỉnh Bình Định hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,088 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 843,35 triệu USD và 48 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 245,56 triệu USD.

Cũng trong năm 2021, tỉnh Bình Định có khoảng 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 12.500 tỷ đồng. Đến nay cả tỉnh Bình Định có khoảng 8.200 doanh nghiệp đang hoạt động.