Bộ Công Thương ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2022

Nguyễn Hiền

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 913/QĐ-BCT về ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Bộ Công Thương năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện chính sách chất lượng đã công bố, Bộ Công Thương đặt mục tiêu chất lượng năm 2022 với các nội dung: Hoàn thành 100% chương trình văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương được ban hành đúng thời gian quy định (trừ trường hợp cá biệt); Đảm bảo 100% các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về cải cách hành chính của Bộ Công Thương và Chính phủ giao.

Ngành Công Thương phấn đấu đạt các mục tiêu: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7 - 8%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8%; cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7 - 8% so với năm 2021; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt khoảng 276 tỷ kWh, tăng khoảng 7,9% so với năm 2021.

Điện thương phẩm toàn bộ hệ thống năm 2022 dự kiến khoảng 245,8 - 250,4 tỷ kWh, tăng khoảng 7,1- 9,1%; tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C khoảng 18% so với năm trước; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt trên 55%.

Đồng thời, thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Công Thương.