Bổ sung 50 tỷ đồng cho đảm bảo giao thông đường thủy

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 50 tỷ đồng cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Nguồn kinh phí bổ sung này được cấp từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Số kinh phí trên dùng để thực hiện: thanh thải các bãi đá ngầm trên tuyến vận tải thủy sông Đồng Nai (30 tỷ đồng); nhiệm vụ nạo vét luồng đảm bảo chuẩn tắc luồng đường thủy nội địa cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình (10 tỷ đồng); nhiệm vụ nạo vét tuyến luồng đường thủy Hội An - Cù Lao Chàm (10 tỷ đồng).

Bộ Giao thông vận tải chủ động điều chỉnh trong kinh phí sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa năm 2016 đã phân bổ để thực hiện nhiệm vụ điều tiết đảm bảo giao thông, chống va trôi các cầu trên đường thủy nội địa quốc gia.