Bổ sung hơn 2.508,087 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023

Đức Mạnh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 205/TTr-BTC ngày 2/10/2023 trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương, tổng số kinh phí là hơn 2.508,087 tỷ đồng.

Quang cảnh Phiên họp sáng 17/10.
Quang cảnh Phiên họp sáng 17/10.

Tiếp tục chương trình Phiên họp 27, sáng 17/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, địa phương.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, căn cứ đề nghị bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 của 32 bộ, cơ quan ở Trung ương với tổng số kinh phí là 4.642,858 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 205/TTr-BTC ngày 2/10/2023 trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương, tổng số kinh phí là hơn 2.508,087 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đối với dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) Quốc hội khóa XV.

Thẩm tra nội dung này, ông Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết, theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị quyết số 70/2022/QH15, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở Trung ương, địa phương là bảo đảm căn cứ pháp lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Phiên họp.

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 tại Kỳ họp thứ 6. Cùng với đó, giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn toàn việc rà soát số liệu, hoàn thiện thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện để phân bổ và giao vốn đúng quy định pháp luật.

Đối với số còn lại chưa phân bổ theo quy định tại Nghị quyết số 70/2022/QH15, đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định, quá thời hạn theo quy định pháp luật, đề nghị hủy dự toán.

Giải trình rõ nguyên nhân chậm phân bổ dự toán tại Phiên họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, do các bộ, ngành chậm trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách bổ sung. Chẳng hạn như kinh phí thực hiện hỗ trợ cho sinh viên sư phạm, theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP vì chưa tổng hợp được nên giờ mới phân bổ. Hay như việc hỗ trợ các cơ quan báo chí theo cơ chế đặt hàng theo quy định, sau khi được Bộ chuyên ngành ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá thì mới được bổ sung. Tuy nhiên, do nhiều khoản chưa được ban hành đầy đủ, khi phê duyệt định mức đơn giá thì đã quá niên độ nên không xử lý được.  

"Bên cạnh việc chậm ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, nhiều cơ quan, bộ, ngành cũng chậm hoàn thành các thủ tục bổ sung, khiến việc phân bổ dự toán chậm chễ", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu thêm.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm tra, ý kiến của Kiểm toán Nhà nước; rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ tài liệu theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội và chịu trách nhiệm đối với từng khoản đề nghị bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương, về tính chính xác của số liệu, sự cần thiết, tính đầy đủ, hợp lệ theo quy định của Luật NSNN và pháp luật có liên quan.