Bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Phương Nhi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết bổ sung 265 tỷ đồng cho Bộ Tài chính từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để mua bù 24.840 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 1/6/2018 - 31/5/2019.

Bảo quản gạo tại kho DTNN Thái Bình.
Bảo quản gạo tại kho DTNN Thái Bình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết trên và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.