Bổ sung, sửa đổi 2 thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngày 13/6, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1378/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể hai thủ tục hành chính này gồm: thủ tục hành chính cấp Cục Thuế có số hồ sơ BTC-044399-TT về Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công  quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
 
Thủ tục hành chính thứ hai áp dụng ở cấp chi cục thuế, có số hồ sơ BTC-08524-TT về Đăng ký người phụ thuộc  giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán, cũng được quy định tại Thông tư nói trên.
 
Quyết định được áp dụng kể từ ngày 1/10/2014.