Bộ Tài chính cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để thu hút đầu tư


Đây là đánh giá được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra tại cuộc họp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về kết nối Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), tích hợp Hệ thống Thông tin báo cáo Bộ Tài chính với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ (TTBCCP) diễn ra ngày 8/7.

Trang Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin tiện tử Bộ Tài chính.
Trang Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin tiện tử Bộ Tài chính.

Cuộc họp nhằm thúc đẩy việc tích hợp các dịch vụ lên Cổng DVCQG và chuẩn bị khai trương Hệ thống TTBCCP, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới nền kinh tế số, xã hội số. Kể từ khi chính thức khai trương ngày 9/12/2019, đến nay sau 7 tháng vận hành, Cổng DVCQG đã có 188.000 tài khoản đăng nhập hệ thống, trên 49 triệu người truy cập, trên 11 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 16.000 cuộc gọi đề nghị giải đáp... Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các bộ, cơ quan, trong đó có Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc bộ như cơ quan thuế, hải quan đã có nhiều cải cách và là những đơn vị đi đầu trong việc tích hợp dịch vụ công lên Cổng DVCQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.

Đối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, mục tiêu có 200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội kết nối với Hệ thống. Cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính là một trong những đơn vị có nhiều chỉ tiêu cần kết nối nhất. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng cho biết, Bộ Tài chính đã rất quyết liệt trong cải cách và đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cải cách mạnh mẽ, để tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, đón làn sóng đầu tư.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), theo kế hoạch, đến hết năm 2020, Bộ Tài chính sẽ tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng DVCQG. Các đơn vị của Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, chủ động ban hành kế hoạch để mục tiêu hết năm 2020, hoàn thành kế hoạch tích hợp 194 dịch vụ công. Tính đến ngày 1/7/2020, Cổng DVCQG đã tích hợp 119 dịch vụ công lĩnh vực tài chính, bao gồm lĩnh vực: Khai, nộp thuế; kế toán, kiểm toán; kho bạc, hải quan, quản lý giá, tin học thống kê.

Về việc tích hợp Hệ thống Thông tin báo cáo Bộ Tài chính với Hệ thống TTBCCP, Bộ Tài chính đã rà soát, công bố danh mục 301 chế độ báo cáo định kỳ, thông qua phương án đơn giản hóa các chế độ báo cáo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng có Quyết định ban hành danh mục chế độ báo cáo định kỳ kết nối lên Hệ thống TTBCCP năm 2020. Trong đó, xác định có 64 chế độ báo cáo sẽ triển khai xây dựng trên Hệ thống Thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với Hệ thống TTBCCP thuộc nhiều lĩnh vực như: Dự trữ nhà nước, kinh doanh bảo hiểm, giá, kế toán, kiểm toán độc lập, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hải quan, tài chính doanh nghiệp...

Bộ Tài chính là cơ quan tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính. Những cải cách của Bộ Tài chính đều có ý nghĩa lớn, tạo niềm tin cho doanh nghiệp vì liên quan đến các lĩnh vực được đông đảo người dân và doanh nghiệp quan tâm như: thuế, phí, tài chính, đầu tư tài chính, tài sản công, kho bạc, hải quan..."

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ liên quan tập trung kết nối dịch vụ công với Cổng DVCQG, kết nối các chỉ tiêu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống TTBCCP, thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo để đúng kế hoạch khai trương dự kiến diễn ra ngày 15/8/2020.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính như Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước đều nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thành đúng hạn việc kết nối với Cổng DVCQG và Hệ thống TTBCCP.

Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát lại các dịch vụ công. Những dịch vụ nào cần thiết thì triển khai trước. Về kết nối hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG, do dịch vụ công về giá, hải quan có một số dịch vụ phát sinh thu phí nên Bộ Tài chính hiện đang phối hợp Tập đoàn VNPT kết nối thanh toán trực tuyến.