Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí


Bộ Tài chính vừa ban hành nhiều thông tư giảm phí, lệ phí cho cá nhân và doanh nghiệp từ nay đến cuối năm, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí
Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí

Cụ thể, Thông tư số 61/2020/TT-BTC điều chỉnh giảm 50% mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân. Mức giảm này áp dụng từ ngày 22/6/2020 đến hết năm 2020. 

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BTC, Thông tư số 56/2020/TT-BTC và Thông tư số 57/2020/TT-BTC điều chỉnh nhiều khoản phí, lệ phí giảm 20% - 50% đến hết năm 2020.

Cụ thể, giảm 50% phí xác minh giấy tờ, tài liệu, lệ phí cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động; giảm 20% - 50% mức phí lĩnh vực trồng trọt, giống cây lâm nghiệp; giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ.