Bộ Tài chính chỉ thị về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dịp Tết Nguyên Đán

Trang Trần

(Tài chính) Ngày 23/1, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, thực hiện đúng quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công văn số 178-CV/TW ngày 31/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Hai là, thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp quan tâm đến đời sống của gia đình các cán bộ, đặc biệt là các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn...; chỉ đạo cán bộ không mang quà Tết đến nhà riêng các đồng chí Lãnh đạo, dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình và thăm hỏi họ hàng, người thân.

Ba là, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết như chúc Tết, đón mừng năm mới.... đảm bảo triệt để thực hành tiết kiệm, ngắn gọn, không phô trương hình thức. Nghiêm cấm sử dụng xe ô tô công, tài sản, trang thiết bị, kinh phí của đơn vị để phục vụ cho cá nhân, gia đình, người thân, liên hoan, tham quan, du lịch, lễ hội, mua quà, tặng, thưởng, biếu các tập thể, cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước.

Bốn là, chi khen thưởng, phúc lợi đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính. Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân phải gắn với thành tích thực sự, kết quả công tác để động viên, khuyến khích cán bộ cố gắng phấn đấu; sử dụng quỹ phúc lợi để chi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí của ngành Tài chính phải đảm bảo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thực hiện công khai để cán bộ và các tổ chức quần chúng trong đơn vị được biết và kiểm tra, giám sát.

Năm là, do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 khá dài nên Thủ trưởng đơn vị (đặc biệt đối với những đơn vị có kho, quỹ như Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Quốc gia...) có biện pháp thiết thực đảm bảo tuyệt đối an toàn về tiền và tài sản của Nhà nước giao cho đơn vị quản lý, sử dụng; phải tổ chức trực, phòng, chống cháy nổ và xử lý kịp thời các công việc trong những ngày nghỉ Tết.

Sáu là, đẩy mạnh công tác quản lý giá, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá, đặc biệt là giá các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục bình ổn giá; danh mục phải kê khai giá; điều hành cung ứng và luân chuyển hàng hoá để đáp ứng nhu cầu; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 về việc tăng cường quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống buôn lậu, chống gian lận thương mại.

Bảy là, các cơ quan báo chí, bộ phận tuyên truyền của đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền nhân dịp Tết Nguyên đán; nội dung tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tài chính, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước.

Tám là, thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp uỷ quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thực hiện nghiêm Công văn này. Ban Thanh tra Nhân dân và các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên cửa đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực thuộc.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc Công văn trên nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.