Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đến hết 31/12/2022

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa gửi công văn xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam về hồ sơ dự án Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế BVMT với xăng, dầu đến hết ngày 31/12/2022.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Cần thiết giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Hiện nay, mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol) được quy định là 4.000 đồng/lít; dầu diesel là 2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 1.000 đồng/lít; dầu mazut là 2.000 đồng/lít; dầu nhờn là 2.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 2.000 đồng/lít.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 và trong những tháng đầu năm 2022, giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng cao đã kéo theo giá xăng dầu trong nước cũng tăng. Tại lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 01/3/2022), giá xăng E5RON92 là 26.077 đồng/lít (tăng so với kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2022 là 2.918 đồng/lít); xăng RON95 là 26.834 đồng/lít (tăng so với kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2022 là 2.958 đồng/lít); dầu diesel là 21.310 đồng/lít (tăng so với kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2022 là 3.071 đồng/lít); dầu hoả là 19.978 đồng/lít (tăng so với kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2022 là 2.840 đồng/lít); dầu mazut là 18.468đồng/kg (tăng so với kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2022 là 2.106 đồng/kg).

Như vậy, giá xăng RON95 và xăng RON92 trong nước đã vượt đỉnh lịch sử và xác lập kỷ lục mới (thời điểm ngày 07/7/2014, xăng E5RON92 có giá 25.640 đồng/lít, xăng RON95 có giá 26.140 đồng/lít).

Bộ Tài chính nhận định, xăng dầu vừa là mặt hàng chiến lược, quan trọng, vừa là mặt hàng thiết yếu có tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô. Việc giá xăng dầu tăng cao sẽ gây áp lực lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chi tiêu tiêu dùng của người dân.

Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 thì cần có giải pháp điều hành để ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

Từ cơ cấu các chính sách thuế đối với xăng dầu, giải pháp nghiên cứu điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn là giải pháp phù hợp và cần thiết.

Tác động làm giảm thu ngân sách khoảng 15.976 tỷ đồng/năm

Để kịp góp phần hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, góp phần cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu, kiềm chế lạm phát và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu để trình Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tại Dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022. Trong đó, đề xuất mức thuế đối với xăng (trừ etanol) giảm 1.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 500 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.500 đồng/lít; dầu hỏa giảm 500 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít; mỡ nhờn giảm 500 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.500 đồng/kg.

Riêng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, Bộ Tài chính đề xuất giữ như mức hiện đang thực hiện theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 1.500 đồng/lít từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (giảm 50% so với mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14) và 3.000 đồng/lít từ ngày 01/01/2023.

Để đảm bảo tính kịp thời của chính sách, Bộ Tài chính đề nghị Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đồng thời, để đảm bảo thuận lợi trong việc tra cứu, Bộ Tài chính đề nghị quy định mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay tại Nghị quyết này, theo đó Nghị quyết sẽ bãi bỏ Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/2/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2022 sẽ tương đương năm 2019 và mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất thì dự kiến số thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ giảm 1 năm khoảng 14.524 tỷ đồng/năm, từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế BVMT, thuế GTGT) cả năm khoảng 15.976 tỷ đồng/năm (số giảm thu ngân sách nhà nước bình quân 1 tháng là 1.331,4 tỷ đồng/tháng). Nếu tính giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 01/4/2022 thì số giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế BVMT, thuế GTGT) sẽ khoảng 11.982 tỷ đồng.

Việc đề xuất giảm thuế BVMT với xăng, dầu sẽ góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và bình ổn thị trường xăng dầu trước bối cảnh giá dầu thô tăng cao. Đồng thời, giảm thuế còn góp phần hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19 và phù hợp với bối cảnh chung của đất nước trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19; đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước trên cơ sở phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.