Bộ Tài chính đề xuất hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học

PV.

Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoàn thuế TTĐB đối với trường hợp số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoàn thuế TTĐB đối với trường hợp số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoàn thuế TTĐB đối với trường hợp số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học. Nguồn: internet

Gỡ khó cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Để khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường, ngày 26/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13, trong đó quy định thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Tuy nhiên, từ ngày Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2016), các doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng sinh học luôn phát sinh số thuế TTĐB còn được khấu trừ (do thuế TTĐB của xăng khoáng là 10% trong khi thuế suất thuế TTĐB của xăng sinh học là 8% hoặc 7%). Bộ Tài chính đã nhận được nhiều kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đề nghị hướng dẫn hoàn thuế TTĐB đối với nguyên liệu xăng khoáng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92.

Theo lý giải của các đơn vị này, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017, doanh nghiệp chưa phát sinh vướng mắc do chủ yếu bán xăng khoáng RON92, RON95 và lượng xăng E5 RON92 chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy, sau khi bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp khác doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn còn số thuế TTĐB phải nộp.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2018, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp chỉ được bán xăng RON95 và xăng E5 RON92. Do vậy, sau khi bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp khác, doanh nghiệp luôn phát sinh số thuế TTĐB chưa được khấu trừ của nguyên liệu sản xuất xăng E5 RON92. Điển hình là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự kiến số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết phát sinh năm 2018 khoảng 200 tỷ đồng (bình quân khoảng 16,6 tỷ đồng/tháng); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng dự kiến số thuế TTĐB xăng E5 RON92 chưa được khấu trừ hết phát sinh năm 2018 khoảng 22 tỷ đồng (bình quân khoảng 1,8 tỷ đồng/tháng).

Trong khi đó, Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ chưa có quy định hoàn thuế TTĐB đối với số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết nên doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này gặp nhiều khó khăn. Do đó, để khuyến khích sử dụng xăng sinh học thông qua giá bán và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định hoàn thuế TTĐB đối với trường hợp số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học sau khi bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác hoặc bù trừ giữa các loại thuế với nhau thì được hoàn thuế TTĐB.

Bố trí ngân sách trung ương để hoàn thuế cho doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thuế TTĐB được kê khai theo tháng; Theo quy định của Luật thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư hoặc xuất khẩu đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế. Do vậy, để đảm bảo đồng bộ với Luật Quản lý thuế và Luật thuế GTGT, Bộ Tài chính đề nghị số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong tháng đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế như quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư và xuất khẩu.

Về nguồn tiền hoàn thuế TTĐB, Bộ Tài chính đề xuất bố trí nguồn ngân sách trung ương để hoàn thuế cho doanh nghiệp. Theo dự tính của Bộ Tài chính, số thuế TTĐB dự kiến hoàn năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng.

Về hồ sơ thủ tục hoàn thuế, doanh nghiệp lập hồ sơ hoàn thuế TTĐB như đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa quy định tại pháp luật về quản lý thuế.

Được biết, Dự thảo Nghị định trên đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy trình xây dựng văn bản pháp luật và được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.