Bộ Tài chính hỗ trợ gạo cho tỉnh Cao Bằng

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 430 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Như vậy, đây là lần thứ 3 trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân.

Trước đó, đầu tháng 2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2015.

Tiếp đó, vào tháng 5/2015, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 750,570 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.