Bộ Tài chính hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

PV.

Ngày 6/5/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 526/KHTC-QT về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tại Công văn số 526/KHTC-QT, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác quản lý an toàn thực phẩm như: Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và các nghị định của Chính phủ: số 14/2021/NĐ-CP; số 111/2021/NĐ-CP; số 124/2021/NĐ-CP; số 129/2021/NĐ-CP; số 38/2021/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 11/2021/TT-BNNPTNT; số 09/2021/TT-BNNPTNT; số 08/2016/TT-BNNPTNT...

Để nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tại cổng ra, vào cơ quan, đơn vị hoặc nơi dễ thấy, đông người qua lại với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Các đơn vị lựa chọn nội dung khẩu hiệu để in, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm để cập nhật những kiến thức mới trong việc sử dụng thực phẩm an toàn; đồng thời tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn...

Các đơn vị định kỳ phối hợp với Trung tâm y tế cơ sở nơi đơn vị đóng trụ sở để kiểm tra các nội dung liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của đơn vị.

Ngoài các nội dung trên, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị hệ thống thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022.