Bộ Tài chính kiến nghị giải pháp thúc đẩy đầu tư công năm 2020


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, Bộ Tài chính vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy đầu tư công năm 2020.

Bộ Tài chính kiến nghị giải pháp thúc đẩy đầu tư công năm 2020.
Bộ Tài chính kiến nghị giải pháp thúc đẩy đầu tư công năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành trung ương, địa phương, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg.

Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đấu thầu. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không triển khai được, hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án quy mô lớn có tính chất lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, cả nước như: dự án cao tốc Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng cho các dự án làm cơ sở để điều hành kế hoạch giải ngân.

Các bộ, ngành trung ương, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, dự án, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai mời thầu, đấu thầu dự án theo thời gian quy định; ưu tiên triển khai trước mặt bằng sạch để đảm bảo khi nhà thầu thực hiện thi công không còn vướng mắc; kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao.

Đối với kế hoạch vốn trung hạn, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng giao bổ sung kế hoạch đầu tư công cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng trung hạn và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các dự án quan trọng quốc gia, để các bộ, ngành, địa phương có cơ sở giao kế hoạch vốn năm 2020.

Riêng đối với dự án ODA và vay ưu đãi, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ quản cùng các cơ quan có liên quan chủ động giải quyết các vướng mắc về đấu thầu mua sắm, thuế, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ dự án khẩn trương hoàn hiện hồ sơ để ký kết hợp đồng cho vay lại; khi có khối lượng hoàn thành cần làm ngay thủ tục kiểm soát chi, gửi đơn rút vốn để Bộ Tài chính kịp thời gửi nhà tài trợ; theo dõi sát tiến độ từng dự án để kịp thời có đề xuất điều chuyển, điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp.

Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các bộ, ngành, địa phương trong quý I/2020 đạt trên 61.590 tỷ đồng, bằng 13,09% kế hoạch Nhà nước giao; trong đó, vốn trong nước trên 58.596 tỷ đồng, vốn nước ngoài trên 2.995 tỷ đồng.