Bộ Tài chính thông báo kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 , khoá XI

PV.

(Tài chính) Ngày 23/11/2012, tại cơ quan Bộ Tài chính, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với các đồng chí Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ Bộ
Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ Bộ

Bộ Tài chính thông báo kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 , khoá XIDự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và 02 đồng chí thành viên trong Nhóm công tác Đảng uỷ Khối, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính và các đồng chí phóng viên báo chí nội ngành đến dự và đưa tin; đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Phó bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ Bộ đã chủ trì Hội nghị.

Sau khi đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng uỷ Bộ Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hùng Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ đã  trình bày Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình  của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính

Trong bản báo cáo nêu rõ: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm, đồng tình, ủng hộ. Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, đồng bộ, thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; trong đó, nhóm giải pháp tự phê bình, phê bình có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

Với tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng bộ và ngành Tài chính, bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sâu sắc các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư của Đảng bộ Tài chính đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ trước khi Ban Thường vụ kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ trân trọng, nghiêm túc tập hợp, tổng hợp, tiếp thu những ý kiến góp ý của các cá nhân, tập thể để phân tích làm rõ trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhằm phát huy ưu điểm, nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt kiểm điểm lần này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã triển khai công tác chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc, chặt chẽ. Từ các ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tập hợp được 24 vấn đề để tiếp thu, giải trình.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, từ ngày 5/10-8/10/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình với nhận thức sâu sắc về đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi  tổ chức đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam, vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước và ngành Tài chính Việt Nam.

Việc kiểm điểm được tiến hành trong 04 ngày để có thời gian cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ vừa tham gia kiểm điểm, vừa có điều kiện chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bí thư điều hành thảo luận dân chủ, đúng nguyên tắc, có gợi mở, nêu vấn đề, hướng vào những nội dung trọng tâm cần thảo luận và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Một số vấn đề nổi cộm, hạn chế mà cán bộ, đảng viên quan tâm đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Bộ Tài chính đều được các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đặt ra, phân tích khá rõ ràng và sâu sắc. Những vấn đề có thể kết luận được thì Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ kết luận ngay (như vấn đề có các giải pháp quyết liệt trong việc động viên nguồn lực; phân bổ nguồn lực; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nội ngành; tập trung giải quyết những vướng mắc của công tác cán bộ: về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nằm trong diện quy hoạch; công tác luân phiên, luân chuyển cán bộ, tránh tình trạng để một số cán bộ, đảng viên  giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian dài; quan tâm việc thu hút và sử dụng cán bộ chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuộc ngành Tài chính…). Những vấn đề cần phải xác minh, làm rõ, giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ chủ trì, phối hợp với một số cơ quan chức năng có liên quan xác minh, làm rõ. Không khí thảo luận, góp ý tự phê bình và phê bình đoàn kết, xây dựng, thẳng thắn và chân thành. Các Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã phát biểu góp ý cho tập thể và cá nhân.

Quá trình kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã có tác dụng nêu bài học, cách làm cho Cấp uỷ trực thuộc, có tác động lan tỏa, định hướng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, trong đó nhấn mạnh: Từng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, trước hết là các lãnh đạo chủ chốt của Đảng Bộ, cơ quan, đơn vị cam kết với  Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính luôn thực sự gương mẫu, thực sự đoàn kết thống nhất, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của cơ quan, đơn vị  lên trên lợi ích cá nhân, hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân; giáo dục gia đình, vợ (chồng), con, người thân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Từng người thực hành tự phê bình, phê bình thẳng thắn, thương yêu đồng chí, khắc phục ngay tình trạng nể nang, né tránh; gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường giám sát để sớm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện vi phạm Quy định 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ được báo cáo trước Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính. Sau khi thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ nhất trí cao đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của  Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính  theo Nghị quyết Trung ương 4 cơ bản đạt yêu cầu.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, thay mặt Nhóm công tác  Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đã bám sát 03 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ được tổ chức trong bầu không khí dân chủ, chân thành và cầu thị; tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và đưa ra được các biện pháp giải quyết, khắc phục hạn chế, tồn tại một cách hiệu quả; đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ căn ứ vào kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân  Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ báo cáo với Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ươngvà Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát việc tiến hành bước tiếp theo phê và tự phê bình cấp ủy và đảng viên các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ; xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch rèn luyện phấn đấu để phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm được nêu ra trong đợt kiểm điểm này.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Nguyễn Công Nghiệp thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ trân trọng cảm ơn Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, các tập thể, cá nhân, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính trong thời gian qua cũng như tại Hội nghị này, đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, chân thành với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt kết quả thiết thực.