Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về điều chỉnh chi phí xăng dầu

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa tiếp tục có công văn gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương có ý kiến để kịp thời điều chỉnh trong kỳ điều hành gần nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, trên cơ sở tổng hợp số liệu từ các đề xuất kiến nghị của 28 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ngày 04/11/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1388/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương có ý kiến và gửi về Bộ Tài chính để kịp thời điều chỉnh trong kỳ điều hành gần nhất. Đây là lần thứ ba trong vòng gần 1 tháng qua, Bộ Tài chính có công văn gửi sang Bộ Công Thương đề nghị về vấn đề này.

Trước đó, qua theo dõi tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu, Bộ Tài chính đã chủ động có các văn bản đề nghị Bộ Công Thương và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phối hợp báo cáo các chi phí kinh doanh xăng dầu. 

Cụ thể, ngày 21/10/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10859/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương đề nghị phối hợp cung cấp thêm các thông tin số liệu cụ thể và đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức. Đồng thời, có Công văn số 10856/BTC-QLG gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam; Premium trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh xăng dầu.

Tiếp đó, ngày 02/11/2022, Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 11305/BTC-QLG và Công văn số 11306/BTC-QLG gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đề nghị Bộ Công Thương phối hợp cung cấp thêm các thông tin số liệu cụ thể và đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí; đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 10856/BTC-QLG ngày 21/10/2022 về Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 03/11/2022.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã có công điện chỉ đạo về điều hành mặt hàng xăng dầu. Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục chủ động bám sát diễn biến thị trường và quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu để sớm khắc phục tình trạng một số doanh nghiệp bán lẻ đóng cửa; bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp phân phối kinh doanh xăng dầu chủ động phối hợp, cân đối từ nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước.