Bộ Tài chính triển khai "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022

Việt Dũng

Với chủ đề "chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn", Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 525/KHTC-QT phát động "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022 nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đơn vị, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" và Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 22/3/2021 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các đơn vị, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động; đồng thời, đẩy mạnh công tác chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất và tinh thần. Bên cạnh đó, tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022 là “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với các nội dung thiết thực, cụ thể và hiệu quả trong tất cả các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ từ Trung ướng đến địa phương.

Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, hệ thống về Luật Người cao tuổi; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020, Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020; Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021. 

Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính phối hợp với các Ban liên lạc hưu trí tổ chức Lễ phát động hoặc lựa chọn hình thức phát động phù hợp tại đơn vị hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 thiết thực, đúng chủ đề, đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và địa phương nơi đóng trụ sở. Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tháng hành động người cao tuổi Việt Nam năm 2022.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật Người cao tuổi với chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030; Tổ chức thăm tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại nơi đơn vị đóng trụ sở. 

Các đơn vị báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tăng cường số lượng các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử tuyên truyền về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022. 

Các đơn vị chủ động cân đối, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao năm 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả. 

Theo Kế hoạch, các đơn vị hệ thống thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính trước ngày 30/10/2022 để tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định.