Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường phòng, chống và ứng phó với Covid-19


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị thuộc cơ quan Bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh.

Bộ Tài chính thiết lập lại hệ thống kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt cán bộ công chức và khách vào trụ sở.  Ảnh: Minh Tuấn
Bộ Tài chính thiết lập lại hệ thống kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt cán bộ công chức và khách vào trụ sở. Ảnh: Minh Tuấn

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính khẩn trương triển khai và phối hợp nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19.

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nghiêm túc thực hiện các biện pháp và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Nếu có triệu chứng, biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở, cán bộ, công chức phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm giám sát, theo dõi và tổng hợp báo cáo tình hình sức khỏe của cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý đối với các trường hợp áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu, cán bộ, công chức đến làm việc tại cơ quan Bộ phải đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn khi ra, vào trụ sở cơ quan Bộ Tài chính. Cán bộ công chức cơ quan Bộ Tài chính được khuyến cáo đeo khẩu nơi công cộng, khi tham gia giao thông và hạn chế đến nơi tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng.

Phòng, chống dịch nhưng không chậm trễ công việc

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng cán bộ công chức của đơn vị, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức công việc, bố trí cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ, đảm bảo không chậm trễ công việc, nhất là các công việc yêu cầu thời hạn giải quyết, xử lý theo quy định.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp, xử lý và giải quyết trực tuyến công việc được giao. Chủ động sắp xếp, tạm dừng việc bố trí cán bộ công chức đi công tác đến TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát và yêu cầu các cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý trong thời gian từ ngày 10/7/2020 đến nay có đến, lưu trú tại TP. Đà Nẵng trở về Hà Nội hoặc không di chuyển đến TP. Đà Nẵng nhưng có tiếp xúc gần với người trở về từ TP. Đà Nẵng trong thời gian nêu trên thực hiện tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày 27/7/2020. Cán bộ, công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa và chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ chủ động rà soát, quán triệt tới cán bộ công chức của đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về việc cán bộ công chức lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính thiết lập lại hệ thống kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt cán bộ công chức, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở và triển khai các biên pháp phòng ngừa dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.