Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam

Theo mof.gov.vn

Sáng ngày 26/8, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có buổi làm việc với Trưởng Đại diện thường trực Văn phòng Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam - Ông Jonathan Dunn. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ông Jonathan Dunn, Trưởng đại diện VP IMF tại Việt Nam. Nguồn: mof.gov.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ông Jonathan Dunn, Trưởng đại diện VP IMF tại Việt Nam. Nguồn: mof.gov.vn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chào mừng Ông Jonathan Dunn đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam và chúc mừng ông Jonathan Dunn được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của Văn phòng IMF tại Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng cảm ơn và đánh giá cao những khuyến nghị của IMF trong các đánh giá về chính sách tài khóa và ổn định hệ thống tài chính trong bối cảnh Việt Nam đang có những cải cách mạnh mẽ về thể chế và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Chia sẻ với ông Jonathan Dunn về những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới trong thời qua cùng những tác động đến nền kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng mặc dù có những tác động đến nền kinh tế trong nước và khu vực nhưng Chính phủ Việt Nam luôn chủ động và sẵn sàng có những giải pháp ứng phó nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của IMF và cá nhân Ông Jonathan Dunn trên cương vị mới đối với các lĩnh vực chính sách thuế và quản lý hành chính thuế cũng như mở rộng hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực hải quan, quản lý ngân quỹ, quản lý nợ công, đào tạo tăng cường năng lực cán bộ...

Ông Jonathan Dunn cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã dành thời gian tiếp và cùng chia sẻ đánh giá về những vấn đề kinh tế Thế giới cùng những tác động tới nền kinh tế Việt Nam. Đồng tình với Bộ trưởng về sự cần thiết trong việc nâng cao năng lực trong xây dựng thể chế, Ông Jonathan Dunn khẳng định IMF luôn sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật đối với Bộ Tài chính.

Với truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa IMF với Bộ Tài chính nói riêng và các cơ quan Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ông Jonathan Dunn tin tưởng rằng, trong thời gian tới sự hợp tác giữa IMF và Bộ Tài chính ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.