Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri TP. Ninh Bình và huyện Hoa Lư

PV.

Ngày 7/7/2017, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIV đã có buổi tiếp xúc với cử tri TP. Ninh Bình và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Theo đó, sau 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 22/5 đến ngày 21/6/2017), kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV được nhận định là kỳ họp thành công nhiều mặt với nhiều đổi mới trong hoạt động nghị trường, trong đó có đóng góp tích cực của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Tiếp xúc với cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2016 và từ đầu năm 2017 đến nay. Theo đó, trong năm 2016, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách được Đảng và Nhà nước giao.
Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước năm 2016 vượt 86,95 nghìn tỷ đồng (tăng 8,6%) so với dự toán được Quốc hội quyết định; chi ngân sách được điều hành chặt chẽ; cân đối ngân sách ở cả trung ương và địa phương được đảm bảo, bội chi ngân sách trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, nợ công được đảm bảo trong giới hạn cho phép; kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách được siết chặt.
Các đại biểu tiếp xúc cử tri TP. Ninh Bình.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP. Ninh Bình.

Bộ trưởng cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, tổng số thu ngân sách nhà nước ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. Chi ngân sách đạt tiến độ dự toán, công tác quản lý, sử dụng ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.
Trong số thu ngân sách trên, thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá (bình quân chung đạt khoảng 54% dự toán) và tăng so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu ngân sách tỉnh Ninh Bình đạt 60% so dự toán, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tăng 48,5% so cùng kỳ năm 2016.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP. Ninh Bình và huyện Hoa Lư đánh giá cao và bày tỏ sự phấn khởi vào thành công của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, cử tri cũng đề xuất với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nhiều vấn đề trong thực thi các Luật và kiến nghị một số nội dung như: chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ; chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giải pháp hỗ trợ nông dân, nông nghiệp...
Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng như Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri về các nội dung đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan.