Các địa phương phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách

Hoàng Minh

Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 diễn ra sáng 13/7/2023, đại diện lãnh đạo các địa phương đã bày tỏ quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ tài chính – NSNN đã đề ra đầu năm.

TP. Hà Nội: Tổng thu NSNN Thành phố đạt 63,5% dự toán

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, trước những khó khăn, thách thức của kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, quyết liệt, kịp thời của các bộ, ngành Trung ương, và đặc biệt là Bộ Tài chính, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô, TP. Hà Nội đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra từ đầu năm.

Nhờ đó, kinh tế Thành phố 6 tháng đầu năm tiếp đà phục hồi, các cân đối lớn được đảm bảo: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 5,97%; tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm đạt 195.563 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ; Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát; Thu hút vốn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.842 triệu USD, dẫn đầu cả nước...

Đặc biệt, công tác điều hành tài chính, ngân sách của Thành phố 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tổng thu NSNN đạt trên 224.000 tỷ đồng, hoàn thành 63,5% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 38.600 tỷ đồng, bằng 36,8% dự toán giao đầu năm, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, chi đầu tư phát triển là 15.931 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán, tăng 47,8% so với cùng kỳ). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho rằng, kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Thành phố trong thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, các dự án, công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng văn hóa, xã hội, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực (y tế, văn hóa, giáo dục) của Thành phố...

2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025. TP. Hà Nội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 06 tháng đầu năm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

"Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cũng như các năm tiếp theo, TP. Hà Nội mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tháo gỡ một số khó khăn và kiến nghị của Thành phố trong công tác quản lý tài sản công, quản lý giá…", Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị.

TP. Hải Phòng: Ứng phó linh hoạt với các tình huống mới

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục biến động phức tạp và còn nhiều thách thức, trong bối cảnh đó, TP. Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,94% so với cùng kỳ, đứng thứ 3 cả nước. Tổng thu NSNN 6 tháng đạt 46.490 tỷ đồng, bằng 44,4% dự toán Trung ương giao và giảm 15,17% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 đạt 13.822 tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán Trung ương giao, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, ngay từ những ngày đầu năm, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, thành lập 04 tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng để đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo Thành phố thường xuyên kiểm tra thực địa, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh; các Tổ công tác thường xuyên họp, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác giải ngân. Nhờ đó, tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chuyển biến tích cực, 6 tháng đầu năm giải ngân ước đạt 59,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về định hướng 6 tháng cuối năm, ông Lê Anh Quân cho biết, TP. Hải Phòng phấn đấu thu NSNN năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao, đồng thời điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm theo dự toán được giao, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, TP. Hải Phòng tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng phát sinh nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản; Xây dựng dự toán NSNN năm 2024 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời, bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và tình hình thực tế tại địa phương.

TP. Đà Nẵng: Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện dự toán thu, chi NSNN

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, TP. Đà Nẵng đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện Chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Tuy nhiên, tình hình bất ổn trên thế giới đã có những tác động xấu tới sản xuất kinh doanh trên địa bàn, dẫn đến kest quả thu NSNN trên địa bàn Thành phố không đạt so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố đạt 10.318  tỷ đồng, bằng 44% dự toán giao, trong đó: thu nội địa bằng 46,5% dự toán và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022; thu xuất nhập khẩu đạt 34,6% dự toán, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 43% dự toán, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch vốn HĐND Thành phố giao đầu năm đạt 17,3%, chi thường xuyên đạt 39,4% dự toán.

Những tháng còn lại của năm 2023, Thành phố sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện dự toán thu, chi NSNN, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu Trung ương và HĐND Thành phố giao.

TP. Cần Thơ: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, tổng thu NSNN trên địa bàn đến ngày 30/6/2023 theo dự toán được giao là 5.172 tỷ đồng, đạt 48,86% dự toán Bộ Tài chính và HĐND Thành phố giao, giảm 9,69% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 4.93 tỷ đồng, đạt 45,82% dự toán Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu hải quan là 241 tỷ đồng, đạt 87,01,% dự toán Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, tăng 117,9% so cùng kỳ. Như vậy, tổng số thu ngân sách theo chỉ tiêu giao 6 tháng đầu năm 2023 của Thành phố chưa đạt tiến độ bình quân, có 8/15 nguồn thu nội địa chưa đạt yêu cầu.

Về tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 30/6/2022 là 9.340 tỷ đồng, đạt 62,53% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 49,16% dự toán HĐND Thành phố giao. Cập nhật tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 10/7/2023 là 3.232 tỷ đồng, đạt 41,04% dự toán Bộ Tài chính giao và 37,43% dự toán HĐND Thành phố giao; trong đó, giải ngân từ nguồn cân đối ngân sách địa phương là 2.524 tỷ đồng, đạt 49,06% dự toán Bộ Tài chính và HĐND Thành phố giao, giải ngân từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu là 597 tỷ đồng, đạt 21,86% dự toán Bộ Tài chính và HĐND Thành phố giao.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Thành phố phấn đấu thu ngân sách hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao. Theo đó, Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế theo chính sách đã được ban hành, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn trong định giá đất để gia tăng nguồn thu từ đất, bù đắp khoản thiếu hụt do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế; tăng cường thu hồi nợ đọng qua thanh tra, kiểm tra...