Các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Quyền quyết định số lượng người đại diện theo pháp luật, số lượng và nội dung con dấu, thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp,… là một số điểm nổi bật quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Luật Doanh nghiệp 2014 vừa được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và có những thay đổi đáng chú ý sau:

Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện pháp luật

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tùy thuộc vào nhu cầu quản trị của mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ cụ thể của người đại diện theo pháp luật tại điều lệ.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Nếu hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc, hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đây là điểm mới, tiến bộ của Luật Doanh nghiệp 2014 khi đưa ra cơ chế giải quyết trong trường hợp người đại diện theo pháp luật thường xuyên vắng mặt tại Việt Nam.

Thời gian cấp Giấy phép kinh doanh là 3 ngày làm việc và nội dung Giấy phép không có nội dung ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong một số trường hợp, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu người đăng ký nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã rút ngắn thời hạn xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trong khi theo quy định hiện nay (Luật doanh nghiệp 2005) là 10 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc bản điện tử  và sẽ không có nội dung ngành, nghề kinh doanh.  Điều này dẫn đến việc khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới như hiện nay.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong khi theo quy định hiện nay, doanh nghiệp được lựa chọn phương thức công bố như đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp.

Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu

Theo quy định hiện nay, mỗi doanh nghiệp chỉ được sử dụng một con dấu, trừ một số trường hợp được chấp thuận sử dụng con dấu thứ hai và phải được đăng ký mẫu tại cơ quan công an. Kể từ ngày 01/07/2015, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng,  nội dung con dấu của doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm thể hiện nội dung về tên và mã số doanh nghiệp, đồng thời phải được thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn góp vốn rút ngắn còn 90 ngày

Chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khi quy định hiện tại về thời thời hạn góp vốn tối đa là 36 tháng. Tuy nhiên, đối với các công ty TNHH được thành lập trước ngày 01/07/2015, thời hạn góp vốn vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Doanh nghiệp xã hội

Nếu như theo Luật Doanh nghiệp 2005, Nhà nước chỉ khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì theo quy định mới, các doanh nghiệp xã hội được thành lập với các tiêu chí, quyền và nghĩa vụ được quy định chi tiết, cụ thể hơn.