Các trường hợp được kê khai thuế Thu nhập các nhân theo quý

PV.

(Tài chính) Do chính sách thuế mới có nhiều thay đổi, người dân chưa nắm bắt kịp thời nên còn gặp nhiều lúng túng trong việc thực hiện thủ tục kê khai thuế Thu nhập cá nhân theo quý. Nhằm giúp người dân hoàn thành nhanh chóng thủ tục kê khai thuế cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, bài viết sẽ hướng dẫn người nộp thuế những điều kiện để người nộp thuế được kê khai thuế theo quý.

Theo quy định, các trường hợp được kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quý đã được nêu rõ tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định 65/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Theo đó, việc khai thuế, nộp thuế theo quý áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 65/NĐ-CP nhưng không thuộc diện khai thuế, nộp thuế theo tháng; Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài hoặc do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế cũng được phép thực hiện khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân theo quý.

Người nộp thuế cần lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.