Cách tính trợ cấp tuất hằng tháng từ 1/7/2017

PV.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn 3162/BHXH-CSXH ngày 27/7/2017 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Công an nhân dân hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, cách tính trợ cấp tuất hằng tháng có nhiều thay đổi từ ngày 1/7/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công văn 3162/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017, số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ, Công văn số 2917/LĐTBXH-BHXH ngày 08/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh các hướng dẫn về mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2017 đối với người hưởng lương hưu; Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp..., Công văn 3162/BHXH-CSXH nêu rõ cách tính trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 01/7/2017.

Theo đó, những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 mức hưởng được điều chỉnh tăng như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 520.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 650.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 910.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).