Cải cách để giải toả nút thắt của nền kinh tế

Bùi Dương

Chiều ngày 6/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Tổ công tác đến làm việc tại Bộ Tài chính. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tập thể Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham dự buổi làm việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nêu rõ mục tiêu của Tổ công tác là kiểm tra về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính như: rà soát, đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không đồng bộ, không hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán và tài chính doanh nghiệp…

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, năm 2018, với quyết tâm chính trị rất cao, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, quan tâm việc kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan có giải pháp mạnh để thúc đẩy tăng trưởng, cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là nhiệm vụ cắt giảm 50% các điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

5 thành tựu của ngành Tài chính

Đối với Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ luôn ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của toàn ngành Tài chính đã đạt nhiều thành tựu lớn, góp phần vào kết quả chung của cả nước trong năm 2017. Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận 5 thành tựu nổi bật của ngành Tài chính.

Thứ nhất, việc bảo đảm thu chi ngân sách năm 2017 khá tốt, thu ngân sách tăng 5,9% so với dự toán, quý I/2018 đạt 23,4% kế hoạch năm. Chi ngân sách được điều hành triệt để tiết kiệm, hiệu quả, căn cơ, kiểm soát chặt chẽ hơn. Quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn theo hướng bền vững, đầu nhiệm kỳ nợ công chiếm trên 64% GDP thì cuối năm 2017 giảm còn 61,4%.

Thành tựu thứ hai là trong năm 2017, đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội ban hành 182 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 44 nghị định, 7 quyết định của Thủ tướng và trong phạm vi thẩm quyền đã ban hành 131 thông tư.

“Đây là khối lượng công việc rất lớn về hoàn thiện thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng là Chính phủ kiến tạo, chủ động hoàn thiện thể chế. Trong 3 tháng đầu năm nay cũng đã có 40 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, gồm 9 luật, 2 nghị định, 29 thông tư, Bộ trở thành bộ có số lượng văn bản hoàn thiện thể chế lớn nhất”, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Thứ ba, Bộ đã chú trọng kiểm tra sau thông quan những mặt hàng mang tính phức tạp, những nhóm hàng có kim ngạch lớn nhưng dễ bị gian lận thương mại với những cải cách rất tốt. “Bộ Tài chính là bộ sớm đi đầu trong cải cách thuế, hải quan, kho bạc, ứng dụng công nghệ thông tin. Khi chúng tôi đi kiểm tra tại TPHCM, Hải Phòng thì thấy việc chia sẻ thông tin, đổi mới hải quan, kê khai thuế có tiến bộ rất nhiều so với trước đây, giảm việc tiếp xúc giữa cán bộ và người nộp thuế, người làm thủ tục, từ đó giảm tiêu cực. Bộ Tài chính cũng đã áp dụng quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thứ tư, Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp bao gồm sửa đổi Luật Chứng khoán, nêu tên công khai các doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết, công khai các doanh nghiệp nợ đọng thuế, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt. Đồng thời Bộ cũng tiên phong trong xử lý cán bộ có vi phạm, như việc xử lý cán bộ Kho bạc tỉnh Nam Định đi lễ trong giờ hành chính.

Thứ năm, Bộ Tài chính có tiến bộ rất rõ trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ASEAN tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thời gian rất đáng kể, được các nước, các tổ chức ghi nhận, đánh giá. Thời gian nộp thuế từ 537 giờ năm 2013 giảm còn 170 giờ. Thời gian giải phóng hàng cũng giảm từ 42 giờ năm 2014 xuống còn 34 giờ năm 2016. Bộ cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.072 thủ tục hành chính, một bộ đi đầu trong cải cách với số liệu minh chứng cụ thể.

Cũng theo Tổ trưởng Tổ công tác, từ 01/01/2018 đến nay, Bộ Tài chính được giao nhiều nhiệm vụ nhất so với các bộ, cơ quan, địa phương, với 1.567 nhiệm vụ. Bộ báo cáo đã hoàn thành 1.340 nhiệm vụ, chưa hoàn thành 227 nhiệm vụ, trong đó có 213 nhiệm vụ trong hạn và 14 nhiệm vụ quá hạn (tỉ lệ thấp so với bình quân chung). Trong đó có nhiều nhiệm vụ rất khó, rất phức tạp, liên quan nhiều bộ, ngành.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu ý kiến của Tổ công tác của Thủ tướng
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu ý kiến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

7 vấn đề Bộ Tài chính cần có giải pháp triển khai thực hiện

Cùng với biểu dương, khen ngợi những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Tổ trưởng Tổ công tác truyền đạt 7 vấn đề Bộ Tài chính cần làm rõ thêm và có giải pháp triển khai thực hiện.

Thứ nhất, Bộ đã rất quyết liệt, chủ động, nhưng cần chủ động hơn, tích cực tham gia các hội nghị mang tính chất chiến lược tầm quốc gia do Thủ tướng chủ trì.

Thứ hai, tiếp tục cải cách, đổi mới tinh gọn bộ máy cán bộ theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Thứ ba, thực hiện tốt việc sử dụng, quản lý tài sản công, bảo đảm đúng định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, nhất là trong mua sắm ô tô; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản công.

Thứ tư, với vai trò là bộ tổng hợp, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính cần phối hợp mạnh mẽ hơn, những nội dung mà các bộ, cơ quan, địa phương trao đổi thì chủ động xử lý để công việc nhanh hơn, không để nợ đọng, chậm trễ nhiệm vụ.

Thứ năm, Bộ đã có nhiều giải pháp nhưng cần cố gắng giảm hơn nữa nợ đọng thuế với các giải pháp như giảm tiếp xúc giữa doanh nghiệp với người thực thi công vụ, chống thất thu với hộ kinh doanh cá thể…

Thứ sáu, Hải quan đã cải cách một bước mạnh mẽ, nhưng lưu ý cố gắng quản lý cán bộ hải quan chặt chẽ trong thực thi nhiệm vụ, lưu ý văn hóa ứng xử.

Thứ bảy, cần có giải pháp triệt để trong công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp, thoái vốn và đề ra những biện pháp quyết liệt đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng không chịu lên sàn.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự quyết tâm của ngành Tài chính để hoàn thành những nhiệm vụ theo nội dung gợi ý của Thủ tướng Chính phủ. Từ những kết quả đạt được và sự ghi nhận của Tổ công tác, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng ngành Tài chính cần phải rà soát và thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Về Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ trưởng cho rằng đến thời điểm hiện nay mới kết nối 41 thủ tục, với 11 bộ, ngành và nếu không tiếp tục cải cách thì đó sẽ là điểm nghẽn, là nút thắt của nền kinh tế. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, các bộ, ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong nước.

Về tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn hiệu quả, Bộ trưởng cho biết Ban cán sự Bộ Tài chính đã họp và thống nhất chỉ đạo việc rà soát đối chiếu để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện.

Công tác rà soát để cắt giảm điều kiện kinh doanh đã được thực hiện nhiều vòng và qua đó đã cắt giảm được nhiều thủ tục, điều kiện. Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và cắt giảm thêm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.