Cải cách, hiện đại hóa lĩnh vực thuế, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

PV.

Để thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, ngành Thuế đã tích cực cải cách, hiện đại hóa với nhiều kết quả ấn tượng; qua đó, góp phần giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Ngành Thuế đã tích hợp 150 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 161% kế hoạch được giao. Nguồn: internet
Ngành Thuế đã tích hợp 150 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 161% kế hoạch được giao. Nguồn: internet

98,1% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Trong những năm qua, ngành Thuế đã triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong thu nộp thuế, nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Ngành Thuế đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử. Tính đến cuối tháng 8, đã có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% doanh nghiệp đang hoạt động.

Đến ngày 3/9/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao. 

Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là 777.916 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,1%. Từ ngày 1/1 đến ngày 19/8/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.236.934 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 406.887 tỷ đồng và 21.708.427 USD.

Riêng về hoàn thuế điện tử, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 7.253 doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử (đạt 95,96%), cơ quan thuế tiếp nhận 16.278 hồ sơ hoàn thuế, đạt tỷ lệ 97,44%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 11.882 hồ sơ với tổng số tiền hơn 68.209 tỷ đồng.

Vượt kế hoạch tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cùng với ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trong thời gian qua, ngành Thuế cũng đã nỗ lực nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tích hợp 93 TTHC mức độ 3 và mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 3/9, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao. 

Đặc biệt, cơ quan thuế đã tích hợp dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy. 

Theo đó, người dân có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có thể vào kê khai tờ khai lệ phí trước bạ, sau khi khai xong người dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo về mã hồ sơ và số tiền để thực hiện nộp điện tử ngay trên Cổng. So với trước đây, việc khai, nộp lệ phí trước bạ qua hồ sơ giấy mất nửa ngày thì nay người dân chỉ 10 đến 15 phút.

Có được kết quả này, ngành Thuế đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế trong thực hiện chính sách pháp luật thuế, trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục, cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp, tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuế trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế.