VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hải quan Hải Phòng tăng cường thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên phương tiện truyền thông

Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng và đại diện một số doanh nghiệp ký biên bản thỏa thuận ngày 7/5/2018. Nguồn: PV.

Hải quan Hải Phòng tăng cường thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên phương tiện truyền thông

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nằm trong kế hoạch hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan- doanh nghiệp và các bên liên quan vừa được Cục Hải quan Hải Phòng ban hành.

Hải quan Hải Phòng ngăn chặn 130 container rác đổ vào Việt Nam

4 giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Quản lý chuyên ngành: Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Hải quan Khánh Hòa: Hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách

Theo đó, lãnh đạo Cục giao Văn phòng Cục Hải quan Hải Phòng là đầu mối phối hợp với các cơ quan truyền thông, Báo Hải quan, cập nhật thông tin lên website của Cục, tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và người khai hải quan trên địa bàn về Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiêp tham gia đánh giá tình hình thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng qua Phiếu đánh giá đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hải quan…

In ấn, đặt phiếu tại trụ sở cơ quan Hải quan; phát phiếu tại các hội nghị doanh nghiệp do Cục chủ trì, hoặc phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị khác tổ chức; thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả phản hồi sau hội nghị.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm sẽ tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng với Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, các Phòng tham mưu cung cấp các bài viết về hoạt động đối tác Hải quan - Doanh nghiệp để đăng tải lên trên website của Cục Hải quan Hải Phòng để người dân, doanh nghiệp theo dõi, nắm bắt.

Các chi cục thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn về cách thức cho ý kiến đánh giá Tuyên ngôn phục vụ khách hàng (trên Phiếu khảo sát); phát Phiếu khảo sát tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, các cửa khẩu; trực tiếp tiếp nhận, tổng hợp báo cáo kết quả ý kiến phản hồi của doanh nghiệp và người khai hải quan về các mặt được, chưa được trong việc thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng…

Bên cạnh đó, căn cứ vào quy định của pháp luật, tình hình thực tế hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ triển khai hợp tác với các nhóm doanh nghiệp trọng điểm như: Doanh nghiệp thường xuyên liên tục có hoạt động xuất nhập khẩu; doanh nghiệp có số kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và đóng góp quan trọng đối với ngân sách nhà nước (dựa trên số thuế doanh nghiệp nộp tại từng địa phương); doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (tiêu chí phân loại theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ); doanh nghiệp tuân thủ thấp/doanh nghiệp không tuân thủ; doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM