Căn hộ Condotel, Officetel và biệt thự nghỉ dưỡng sẽ được cấp sổ đỏ

N. Tiến

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành có nhiều nội dung tháo gỡ “nút thắt” về pháp lý cho condotel, officetel, biệt thự nghỉ dưỡng...

Ngày 3/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Nghị định số 10/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Có hiệu lực từ ngày 20/5/2023, Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều vấn đề còn vướng mắc về pháp  trong nhiều năm qua.

Theo đó, căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ.

Cụ thể, Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Trong đó, bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ cho công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú, du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, điều 126 và khoản 1, điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Nghị định số 10/NĐ-CP cũng quy định sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật).

Cùng với đó, chủ đầu tư phải nộp bản vẽ thiết kế, thông báo cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, danh sách các tài sản gồm các thông tin tên của tài sản, diện tích đất, diện tích xây dựng sử dụng chung, sử dụng riêng của từng tài sản.

Nghị định số 10/NĐ-CP ban hành được xem là giải pháp kịp thời tháo gỡ “nút thắt” về pháp lý cho hàng trăm dự án bất động sản xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ đã và đang triển khai trên cả nước, đặc biệt là tại các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng lớn như Nha Trang, TP. Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long...

Đồng thời, đây được coi là hành lang pháp lý để chính quyền địa phương các tỉnh có căn cứ trong công tác cấp sổ đỏ cho các sản phẩm condotel, officetel, biệt thự nghỉ dưỡng,…đã bị tắc nghẽn trong suốt thời gian qua.