Cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố để cảnh báo việc gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK.

Cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra phân bón nhập khẩu. Nguồn: PV.
Cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra phân bón nhập khẩu. Nguồn: PV.
Thời gian qua, Tổng cục nhận được phản ánh về việc một số DN gian lận trong việc khai báo hàng hóa để tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng phân bón NK.

Được biết, tại Quyết định 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm phân bón NK, Bộ Công Thương quy định: hàng hóa NK bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS: 3105.10.20, 3105.10.90, 3105.20.00, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 3105.59.00, 3105.90.00.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Quản lý rủi ro thực hiện áp dụng tiêu chí phân luồng đối với các mặt hàng được khai báo thuộc một trong các mã số quy định tại Quyết định 686/QĐ-BCT trong đó ghi rõ chỉ dẫn rủi ro nếu không khai báo thuế tự vệ thì chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Với các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan yêu cầu trên cơ sở đánh giá rủi ro, tiến hành kiểm tra hồ sơ theo đúng các tiêu chí tại Quyết định 686/QĐ-BCT. 

Trường hợp mặt hàng NK có mã số khai báo được nêu tại Quyết định 686/QĐ-BCT, NK từ các quốc gia không thuộc danh sách các quốc gia được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ, nhưng lại khai báo thuộc diện được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ thì tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại hoặc thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Cục Thuế XNK và Cục Kiểm định thực hiện phân tích, phân loại để làm cơ sở áp dụng thuế NK và thuế tự vệ (nếu có).